Informacije Aktuelnosti

Aktuelnosti

Organizovan vebinar o pravu o žigovima u EU

Organizovan vebinar o pravu o žigovima u EU

01. decembar 2020. | Beograd

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu i Evropskim institutom za javnu upravu (EIPA), kroz Program tehničke podrške Velikog Vojvodstva Luksemburg „Jačanje kapaciteta za sprovođenje prava Evropske unije“, organizovalo je dvodnevni vebinar „Pravo EU o žigovima“.

Istraživanje radi procene efekata sprovođenja Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora

Istraživanje radi procene efekata sprovođenja Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora

23. novembar 2020. | Beograd

Kako bi procenili efekte sprovođenja IPA III Programa prekogranične saradnje, sprovodi se istraživanje u vezi sa njihovom primenom između 2014. i 2019. godine. Cilj istraživanja je davanje preporuka i podrške u pripremi buduće IPA III perspektive.U ovoj aktivnosti, koja se odnosi na pripremu programa teritorijalne saradnje za programski period 2021-2027, veoma nam je bitno vaše učešće. 

Istraživanje radi procene efekata sprovođenja Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina

Istraživanje radi procene efekata sprovođenja Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina

23. novembar 2020. | Beograd

Kako bi procenili efekte sprovođenja IPA II Programa prekogranične saradnje, sprovodi se istraživanje u vezi sa njihovom primenom između 2014. i 2019 godine. Cilj istraživanja je davanje preporuka i podrške u pripremi buduće IPA III perspektive.U ovoj aktivnosti, koja se odnosi na pripremu programa teritorijalne saradnje za programski period 2021-2027 veoma nam je bitno vaše učešće.

Istraživanje radi procene efekata sprovođenja Programa prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija

Istraživanje radi procene efekata sprovođenja Programa prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija

24. novembar 2020. | Beograd

Kako bi procenili efekte sprovođenja IPA III Programa prekogranične saradnje, sprovodi se istraživanje u vezi sa njihovom primenom između 2014. i 2019. godine. Cilj istraživanja je davanje preporuka i podrške u pripremi buduće IPA III perspektive. U ovoj aktivnosti, koja se odnosi na pripremu programa teritorijalne saradnje za programski period 2021-2027, veoma nam je bitno vaše učešće. 

ADRION godišnji događaj biće održan 3. decembra 2020

ADRION godišnji događaj biće održan 3. decembra 2020

19. novembar 2020. | Beograd

ADRION godišnji događaj će ove godine biti realizovan putem interneta i uključiće i događaj posvećen kapitalizaciji projektnih rezultata ostvarenih u kontekstu programa ADRION.

Javne konsultacije o budućem ADRION programu za period 2021-2027

Javne konsultacije o budućem ADRION programu za period 2021-2027

19. novembar 2020. | Beograd

U toku su javne konsultacije po pitanju sadržine budućeg programa ADRION za period 2021-2027, koje se organizuju kako bi se od šire javnosti, kao i zainteresovanih strana u kontekstu programa dobile povratne informacije o odabranim temama i prioritetnim oblastima, kao i vrstama aktivnosti koje će biti predmet finansiranja u narednom programskom periodu. Konsultacije se realizuju putem interneta popunjavanjem odgovarajućeg upitnika.

Projekat PLAK III objavio brošuru sa pregledom dosadašnjih rezultata

Projekat PLAK III objavio brošuru sa pregledom dosadašnjih rezultata

17. novembar 2020. | Beograd

Nacrti 79 zakona, podzakonskih akata i strateških dokumenata izrađeni su u okviru dosadašnjeg sprovođenja projekta Pravna podrška pregovorima (PLAK III), a u nacionalno zakonodavstvo preneto je i harmonizovano 40 pravnih akata Evropske unije.

Organizovan vebinar o Evropskom semestru

Organizovan vebinar o Evropskom semestru

02. novembar 2020. | Beograd

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa fondacijom Hans Zajdel, organizovalo je dvodnevni vebinar „Evropski semestar za države članice EU i saradnja sa Republikom Srbijom“.

Organizovan vebinar o autorskom pravu u EU

Organizovan vebinar o autorskom pravu u EU

28. oktobar 2020. | Beograd

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu i Evropskim institutom za javnu upravu (EIPA), kroz Program tehničke podrške Velikog Vojvodstva Luksemburg „Jačanje kapaciteta za sprovođenje prava Evropske unije“, organizovalo je dvodnevni vebinar „Autorsko pravo u EU – zaštita autorskih prava u digitalnoj eri“.

Teritorijalna analiza Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija

Teritorijalna analiza Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija

16. oktobar 2020. | Beograd

Odbor za programiranje Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija 2021 - 2027 usvojio je 15. oktobra „Teritorijalnu analizu novog Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija”, izrađen u saradnji sa CESCI  (Central European Service for Cross-border Initiatives).

Prikazano je 1-10 od ukupno 1211 Aktuelnosti 12345