Informacije Foto galerija Foto galerija 2018 J.Joksimović i P. Sijarto potpisali su Godišnji radni plan za 2019. godinu - Aneks na Memorandum o razumevanju između Vlade Mađarske i Vlade Republike Srbije o ekspertskoj pomoći u procesu pristupnih pregovora Srbije sa EU