NPAA

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije predstavlja detaljan, višegodišnji plan usklađivanja domaćih propisa sa propisima EU. Izrađen je tako da povezuje evropsko zakonodavstvo i domaći pravni poredak kako bi se u svakom trenutku pratili tempo, obim i kvalitet tog usklađivanja. Pravo Unije podeljeno je u skladu sa nadležnošću državnih organa, čime je omogućeno i redovno planiranje i praćenje njihovih zakonodavnih aktivnosti.

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije nastavak je Nacionalnog programa za integraciju (NPI) koji je realizovn u periodu od 2008. do 2012. i obezbeđuje kontituitet procesa usklađivanja zakonodavstva. Podsećamo da je u celini, posmatrajući propise koji su planirani za usvajanje u periodu od jula 2008. godine do 31. decembra 2012. godine NPI ispunjen 88 odsto, odnosno da je od 1172 planirana zakona i podzakonskih akata usvojeno 1030.

Nakon nove faze u procesu pristupanja Srbije EU – otpočinjanja pregovora o članstvu i stupanja na snagu SSP, usledila je revizija NPAA, koja oslikava detaljne planove u vezi sa svim obavezama koje Srbija treba da realizuje kako bi ispunila kriterijume za članstvo U EU.

 • Četvrti, najnoviji revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), usvojen 21. jula 2022. godine, možete da preuzmete ovde.
 • Treći revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), usvojen 1. marta 2018. godine, možete da preuzmete ovde, a prateći dokument Uputstvo za prikupljanje podataka o finansijskim aspektima sprovođenja NPAA, možete da preuzmete ovde.
 • Drugi revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), usvojen 17. novembra 2016. godine, možete da preuzmete ovde.
 • Plan prve revizije NPAA možete da preuzmete ovde.
 • Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (2014 - 2018) možete da preuzmete ovde.
 • Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (2013 - 2016) možete da preuzmete ovde.

Izveštaji o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije:

 • Izveštaj za prvo tromesečje 2024. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za četvrto tromesečje 2023. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za treće tromesečje 2023. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za drugo tromesečje 2023. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za prvo tromesečje 2023. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za treće i četvrto tromesečje 2022. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za jul - septembar 2019. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za april - jun 2019. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za januar - mart 2019. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za oktobar - decembar 2018. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za jul - septembar 2018. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za april - jun 2018. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za januar - mart 2018. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za oktobar - decembar 2015. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za jul - septembar 2015. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za januar - jun 2015. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za jul - decembar 2014 možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za oktobar - decembar 2013. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za jul - septembar 2013. možete da preuzmete ovde.
 • Izveštaj za janar – jun 2013, možete da preuzmete ovde.