Informacije Aktuelnosti

Organizovan seminar o zajedničkoj trgovinskoj politici EU

10. septembar 2019. | Beograd

Organizovan seminar o zajedničkoj trgovinskoj politici EU

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa nadležnom institucijom Vlade Mađarske, organizuje jednodnevni seminar „Zajednička trgovinska politika EU“.

Osnovni cilj ove obuke je upoznavanje učesnika sa trgovinskom politikom EU i sadašnjim geopolitičkim izazovima, kao i načinima za ostvarivanje nacionalnih interesa u oblasti trgovinske politike u okviru EU.

Seminaru prisustvuju predstavnici Pregovaračke grupe 30 – spoljni odnosi, kao i drugi državni službenici koji rade na izradi i sprovođenju propisa obuhvaćenih ovim poglavljem.