Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović i Osovski: Srbija ima jasnu EU perspektivu

14. maj 2019. | Beograd

J. Joksimović i Osovski: Srbija ima jasnu EU perspektivu

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović razgovarala je sa izaslanikom Ministarstva inostranih poslova Nemačke za pitanja EU Tomasom Osovskim o aktivnostima Srbije i saradnji sa Nemačkom u nastavku pristupanja EU, efektima reformi koje se u tom procesu sprovode, situaciji u regionu, bilateralnim odnosima i drugim temama.

Jadranka Joksimović navela je da je Srbija posvećena evropskim integracijama – koje su strateški spoljnopolitički prioritet države, ali i da posebnu pažnju posvećujemo reformama čijom se primenom društvo modernizuje, razvija i napreduje. Ona i Tomas Osovski posebno su istakli važnost reformi u, inače najzahtevnijim, poglavljima 23 i 24 - oblast vladavine prava, i da je napredak u tim oblastima važan za jačanja demokratskih standarda i vrednosti ali i ključan za otvaranje novih poglavlja.

U tom smislu, ministar je detaljno prezentovala sve aktivnosti iz poglavlja 23 i 24 koja se tiču pravosuđa, borbe protiv kriminala i korupcije, manjinskih prava, medijskih sloboda, a o kojima kao da ne postoji dovoljno saznanja u EU i zemljama članicama. Izrazila je očekivanje da će izvori informisanja EU i država članica u budućnosti biti dublji i sistematičniji, i da će ocene u oblasti vladavine prava biti donošene na osnovu činjenica, a ne percepcije. U razgovoru je naglasila da pored značaja koji Izveštaj EK o napretku svakako ima za evropski put Srbije, ostaje činjenica da su građani koji su najviše zainteresovani upravo za oblasti iz segmenta vladavine prava i ekonomije visoko ocenili rad Vlade i napredak u pomenutim oblastima.

Jadranka Joksimović ponovila je da je Vlada usvojila Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o zaštiti podataka, a nedavno i Zakon o sprečavanju korupcije, u potpunosti usaglašen sa preporukama GRECO. Istakla je i da se intenzivno radi na izradi medijske strategije i da se posebna pažnja posvećuje rešavanju slučajeva napada na novinare. Podsetila da je Vlada prihvatila i uvažila sve preporuke Venecijanske komisije, koja se pozitivno odredila prema aktivnostima Srbije, oko Ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, i sprovela jasan i otvoren proces javne debate.

Ministar očekuje da Srbija, do kraja predsedavanja Rumunije Savetom EU, otvori neka od pet poglavlja koju se tehnički spremna. Na taj način, potvrdio bi se, prema njenom mišljenju, kredibilitet politike proširenja. Ministar takođe očekuje i da će posle izbora za EP kredibilna politika proširenja EU zadržati važno mesto u politici EU. Precizirala je da Srbija ne očekuje da sutra bude primljena u EU, već da se najoptimističniji rok prijema, a to je 2025. godina, zadrži kao kredibilan, ukoliko svi – i EU i Srbija kao kandidat, budu ispunjavali svoj deo posla.

Joksimović i Osovski su se složili da je stabilnost regiona izuzetno važna i da se reflektuje i na EU. S tim u vezi, Osovski je objasnio da Srbija ima jasnu perspektivu u EU i da je važna za stabilnost i prosperitet celog regiona, ali i za ostvarivanje zajedničkih evropskih interesa. Rekao je da Nemačka ohrabruje i podržava i reforme – za koje očekuje da budu završene i primenjene, i evropske integracije Srbije, jer one doprinose razvoju Srbije i regiona, što je u interesu i Evropske unije.

Sagovornici su akcentovali značaj učešća Srbije u zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici – kojoj naša država aktivno doprinosi kroz učešće u vojnim misijama EU i kao prva zemlja regiona koja je počela pripreme za civilne misije.

Ministar evropskih integracija zahvalila je na pomoći i podršci koju Nemačka pruža Srbiji u procesu pristupanja EU. Naime, ta država je najveći bilateralni donator naše zemlje – za poslednjih 15 godina izdvojila je 1,8 milijardi evra bespovratne pomoći za realizaciju brojnih projekata. Da je Nemačka jedan od najvažnijih partnera ukazuje i činjenica da je Tomas Osovski, u Vladi, primljen na najvišem nivou tokom njegove posete Srbiji.

Takođe, Joksimović i Osovski saglasni su da postoji kontinuitet unapređenja ukupne saradnje, pre svega političke i privredne, da su odnosi dve države izuzetno kvalitetni i da intenzivna redovna i otvorena komunikacija – prisutna na svim nivoima, daje pozitivne rezultate.

Izvor: Tanjug