Predloženo donošenje odluke o podnošenju kandidature za članstvo Srbije u EU do kraja godine

19. decembar 2009. |

Beograd, 19. decembar 2009. godine - Savet za evropske integracije, kojim je predsedavao predsednik Vlade Mirko Cvetković, a kome se obratio i predsednik Republike Boris Tadić, održao je danas sednicu na kojoj je predložio Vladi da donese odluku o podnošenju zahteva za prijem Republike Srbije u članstvo EU do kraja 2009. godine.

Ovu odluku Savet je doneo u svetlu činjenice da članstvo u EU predstavlja dugoročni strateški cilj naše zemlje, a imajući u vidu pozitivne ocene o napretku Srbije iznete u nedavno objavljenim dokumentima Evropske komisije - Strategiji proširenja za 2009 -2010. godinu, kao i u Izveštaju o napretku Srbije u procesu evropskih integracija za 2009. godinu.


U zaključcima sa sednice, navedeno je i da je Savet razmotrio i usvojio Informaciju o napretku Republike Srbije u procesu približavanja EU za period jun-decembar 2009. godine.


Savet je pozdravio napore koje su državni organi Srbije, uz podršku građanskog društva, uložili u ispunjenje kriterijuma potrebnih za ukidanje viza građanima Srbije, kao i za otpočinjanje primene Prelaznog trgovinskog sporazuma između Evropske zajednice i Republike Srbije.


Ovi napori omogućili su Evropskoj uniji da donese odluku o stavljanju naše zemlje na listu onih čijim građanima nije potrebna viza za putovanja u države potpisnice Šengenskog sporazuma, ali i odluku o početku primene Prelaznog sporazuma.


Savet je uputio poziv Vladi da nastavi intenzivne napore na okončanju saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, kako bi se omogućio dalji napredak Srbije u procesu evropske integracije.


Vlada Srbije osnovala je Savet za evropske integracije 2002. godine, kao najviše telo zaduženo za davanje strateških smernica i stvaranje nacionalnog konsenzusa po pitanju pristupanja Srbije Evropskoj uniji, koje je danas zasedalo po osmi put, a treći u mandatu ove vlade.


Na sednici Vlade održanoj 27. novembra 2008. godine imenovan je aktuelni saziv Saveta za evropske integracije Vlade Srbije.