Unapređenje socijalnih usluga na lokalu uz podršku EU

22. septembar 2022. | Beograd

Unapređenje socijalnih usluga na lokalu uz podršku EU

Uz podršku Evropske unije, preko programa EU PRO Plus koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, socijalne usluge će biti unapređene u 23 lokalne samouprave u regionima Šumadije i zapadne Srbije i južne i istočne Srbije (lokalne samouprave na čijoj teritoriji će biti realizovani projekti: Kuršumlija, Prijepolje, Bojnik, Lebane, Kraljevo, Kragujevac, Velika Plana, Bor, Zaječar, Negotin, Leskovac, Babušnica, Trstenik, Sokobanja, Ub, Ćićevac, Čajetina, Novi Pazar, Loznica, Ražanj, Niš, Ćuprija, Žitorađa).

EU će sa 521.629 evra podržati 20 projekata koje će organizacije civilnog društva realizovati samostalno ili u partnerstvu sa lokalnim samoupravama kako bi se unapredio kvalitet i održivost socijalnih usluga dostupnih na lokalnom nivou.

„Podrška ranjivim grupama stanovništva i obezbeđivanje kvalitetnih socijalnih usluga je među zajedničkim prioritetima Vlade Srbije i EU, a značajnu ulogu u ostvarivanju ovog cilja imaju lokalne samouprave i organizacije civilnog društva. Posebno ohrabruje činjenica da će se čak 18 projekata sprovoditi u partnerstvu lokalnih samouprava, javnih institucija i civilnog društva te da će oni koordinisano raditi na pružanju adekvatnih socijalnih usluga deci, starijima, osobama sa invaliditetom i drugim osetljivim grupama na lokalnom nivou”, rekla je Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije.

„Unapređenje socijalne uključenosti i ostvarivanje jednakih prava, uključujući i dostupnost socijalnih usluga svim građanima i građankama, su ono za šta se EU zalaže u svim svojim aktivnostima. Podržavajući ovakve projekte mi ohrabrujemo lokalna partnerstva koja će unaprediti kvalitet i opseg socijalnih usluga za osetljive grupe i to prvenstveno usluga socijalne zaštite, kao i obrazovanje i zdravstvenu zaštitu”, rekao je šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Emanuele Žiofre.

Projekti su odobreni u okviru javnog poziva za unapređenje socijalnih usluga koji je bio otvoren od 14. januara do 7. marta 2022. godine a čije sprovođenje je podržalo i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Od ukupno 90 pristiglih predloga projekata, 20 projekata, koji su ocenjeni kao najbolji, dobiće podršku u visini od 10.000 do 30.000 evra za aktivnosti koje će se, između ostalog, fokusirati na poboljšanje usluga usmerenih na decu i mlade uključujući usluge lični pratilac deteta, neurofidbek terapiju, dnevne boravke za decu sa invaliditetom i problemima u ponašanju, dnevni boravak za decu koja žive i rade na ulici, ali i usluge pomoći u kući odraslima i starijim licima, ličnu asistenciju za osobe sa invaliditetom i druge usluge.

Takođe, pored poboljšanja spremnosti i otpornosti prvenstveno javnih institucija ali i drugih pružalaca socijalnih usluga za moguće buduće vanredne situacije i periode kriza, odobreni projekti treba da doprinesu i smanjenju negativnih uticaja kovida na kvalitet života ranjivih grupa.

Lista odobrenih projekata je dostupna je ovde na internet stranici EU PRO Plus programa.

Aktivnosti EU PRO Plus programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa 40 miliona evra. Program, čiju realizaciju vodi Ministarstvo za evropske integracije, ima za cilj da doprinese poboljšanom upravljanju teritorijalnim razvojem, ekonomskom rastu i unapređenju socijalne infrastrukture i kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi UNOPS.