Поглавље 7 – Интелектуална својина

Основни циљ прописа Европске уније у области права интелектуалне својине јесте допринос стварању повољног амбијента за пословање на унутрашњем тржишту. Носиоци права интелектуалне својине на унутрашњем тржишту остварују повољнији положај у односу на конкуренцију на тај начин што им она омогућавају да штите своје производе и услуге од неовлашћеног коришћења, копирања и злоупотребе, односно да управљају тим правима као својином. Интелектуална својина подразумева ауторско и сродна права, као и право индустријске својине.Ауторско и сродна права се стичу самим чином стварања ауторског или сродног дела (уметничког, научног или дела техничке природе) и њиховим изношењем или извођењем, тако да за њихову заштиту није потребно спровести формални поступак, нити је потребна претходна објава дела.

Право индустријске својине се односи на заштиту изума патентом, заштиту производа и услуга жигом, заштиту спољног изгледа производа дизајном, заштиту разликовања специфичних производа и услуга посебних квалитета који су условљени подручјем настанка и ознаком географског порекла. Права индустријске својине се стичу спровођењем одговарајућих поступака при телима надлежним за њихово признавање и регистрацију. Институције које учествују у Преговарачкој групи за интелектуалну својину

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Завода за интелектуалну својину; Министарства привреде; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства финансија; Министарства унутрашњих послова; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства правде; Министарства здравља; Министарства одбране; Министарства за европске интеграције; Републичког јавног тужилаштва; Врховног касационог суда; Републичког секретаријата за законодавство; Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

Која је корист и резултат за Србију?

Последица усклађивања са европским законодавством у области интелектуалне својине за Републику Србију је већа правна сигурност и делотворније спровођење права интелектуалне својине, што омогућава побољшање промета роба и услуга као и убрзавање технолошког развоја.

Експланаторни скрининг за Поглавље 7 одржан је од 24. до 25. септембра 2014. године.

Билатерални скрининг за Поглавље 7 одржан је од 12. до 13. новембра 2014. године.

Преговарачко поглавље 7 део је Кластера 2 - Унутрашње тржиште. Поглавље је отворено 2017.

Корисни линкови:

https://www.wipo.int/portal/en/index.html

https://www.zis.gov.rs/