Тест

Поштовани,

пред Вама се налази тест за процену досадашњег знања које сте стекли читајући лекције електронског курса знања „Водич кроз преговоре Србије и Европске уније“.

Тестирање ће Вама пружити повратну информацију о томе како сте савладали лекције, а нама могућност за процену тежине обуке коју смо припремили. Након попуњеног теста, погледајте страницу са тачним и нетачним одговорима како бисте добили прецизну информацију које сте области савладали. Тест je конципиран тако да садржи питања затвореног типа (да-не питања, питања са вишеструким одговорима итд.).

Резултати теста доступни су само Вама.

Top of Form

1. Шта је резултат преговора Србије и Европске уније? Молимо Вас, одговорите на питање тако што ћете кликнути на слово испред тачног одговора.

а) Споразум о стабилизацији и придруживању

б) Уговор о приступању Србије Европској унији

в) Уговор о партнерству


2. Шта се преговара? Кликните на слово испред тачног одговора.

а) Садржина правног поретка Европске уније

б) Споразум о стабилизацији и придруживању

в) Услови и модалитети приступања државе кандидата систему Европске уније


3. Скрининг (енг.
screening) представља фазу провере и оцене у којој мери је законодавство државе кандидата усклађено са правним тековинама ЕУ. Молимо Вас, одговорите на питање тако што ћете кликнути на слово Т ако сматрате да је тврдња тачна или на слово Н ако сматрате да је нетачна.

Т

Н


4. Ко су учесници преговора о приступању? Кликните на слово испред тачног одговора.

а) државе чланице Европске уније и Република Србија

б) Савет Европе и Република Србија

в) Суд правде ЕУ и Република Србија


5. Ко чини
Tим за подршку преговорима? Заокружите (кликните на) један или више тачних одговора.

а) шеф кабинета главног преговарача - министра надлежног за европске интеграције,

б) координатори кластера,

в) експертски чланови,

г) министар надлежан за послове финансија,

д) државни секретар или помоћник министра у министарству надлежном за послове финансија посебно задужен за усклађивање испуњавања економских критеријума обухваћених преговарачким кластером Основе,

ђ) министар надлежан за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде,

е) представник Генералног секретаријата Владе,

ж) министар надлежан за спољне послове,

з) шеф Сталне дипломатске мисије Републике Србије при Европској унији – амбасадор и

и) министар надлежан за европске интеграције.други чланови.


6. Заокружите један тачан одговор тако што ћете кликнути на слово испред њега. Преговори формално почињу:

а) Сазивањем и одржавањем међувладине конференције

б) Сазивањем и одржавањем Унапређеног сталног дијалога

в) Мишљењем о захтеву Србије за пријем у чланство (тзв. avis)

г) Закључком о додељивању статуса кандидата Републици Србији за чланство у ЕУ.


7. Ко ће представљати Републику Србију у приступним преговорима?
Кликните на слово испред тачног одговора.

а) Координација за вођење преговора, Тим за подршку преговорима и шеф Сталне дипломатске мисије Републике Србије при Европској унији

б) 35 међуресорних преговарачких група и министар надлежан за спољне послове

в) Посебна државна делегација коју предводи министар задужен за европске интеграције


8. Прелазне рокове или изузећа од примене Србија ће затражити од Европске уније за области у којима ће, у тренутку приступања Европској унији, постојати довољан ниво припремљености за њихово потпуно усклађивање и примену.

Т

Н


9. Приступни преговори за Републику Србију формално су почели:

а) 22. децембра 2009.

б) 1. марта 2012.

в) 28. јуна 2013.

г) 20. децембра 2013.

д) 21. јануара 2014.


10. Када је усвојена нова методологија за преговоре Србије и ЕУ?

а) 2019.

б) 2020.

в) 2021.

Bottom of Form

11. У који кластер спада Преговарачко поглавље 19?

а) Кластер 1

б) Кластер 3

в) Кластер 5

12. Које ново тело је формирано одлуком Владе 2021. године за вођење преговора са ЕУ?

а) Координација за вођење преговора Републике Србије

б) Преговарачки тим

в) Савет Координационог тела