Тачни одговори

1. Шта је резултат преговора Србије и Европске уније? Молимо Вас, одговорите на питање тако што ћете кликнути на слово испред тачног одговора.

а) Споразум о стабилизацији и придруживању

Н

б) Уговор о приступању Србије Европској унији

Т

в) Уговор о партнерству

Н

 

2. Шта се преговара? Кликните на слово испред тачног одговора.

а) Садржина правног поретка Европске уније

Н

б) Споразум о стабилизацији и придруживању

Н

в) Услови и модалитети приступања државе кандидата систему Европске уније

Т

 

3. Скрининг (енг. screening) представља фазу провере и оцене у којој мери је законодавство државе кандидата усклађено са правним тековинама ЕУ. Молимо Вас, одговорите на питање тако што ћете кликнути на слово Т ако сматрате да је тврдња тачна или на слово Н ако сматрате да је нетачна.

Т

Т

Н

Н

 

4. Ко су учесници преговора о приступању? Кликните на слово испред тачног одговора.

а) државе чланице Европске уније и Република Србија

Т

б) Савет Европе и Република Србија

Н

в) Суд правде ЕУ и Република Србија

Н

 

5. Ко чини Тим за подршку преговорима? Заокружите (кликните на) један или више тачних одговора.

а) шеф кабинета главног преговарача - министра надлежног за европске интеграције,

Т

б) координатори кластера,

Т

в) експертски чланови,

Т

г) министар надлежан за послове финансија,

Н

д) државни секретар или помоћник министра у министарству надлежном за послове финансија посебно задужен за усклађивање испуњавања економских критеријума обухваћених преговарачким кластером Основе,

Т

ђ) министар надлежан за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде

Н

е) представник Кабинета председника Владе,

Н

ж) директор Канцеларије за Косово и Метохију или његов заменик посебно задужен за усклађивање постизања извршавања обавеза у дијалогу који олакшава Европска унија обухваћених преговарачким кластером Основа,

Т

з) министар надлежан за спољне послове,

Н

и) представник Генералног секретаријата Владе,

Т

ј) шеф Сталне дипломатске мисије Републике Србије при Европској унији – амбасадор и

Т

к) министар надлежан за европске интеграције.

Н

 

6. Заокружите један тачан одговор тако што ћете кликнути на слово испред њега. Преговори формално почињу:

а) Сазивањем и одржавањем међувладине конференције

Т

б) Сазивањем и одржавањем Унапређеног сталног дијалога

Н

в) Мишљењем о захтеву Србије за пријем у чланство (тзв. avis)

Н

г) Закључком о додељивању статуса кандидата Републици Србији за чланство у ЕУ.

Н

 

7. Ко ће представљати Републику Србију у приступним преговорима? Кликните на слово испред тачног одговора.

а) Координација за вођење преговора, Тим за подршку преговорима и шеф Сталне дипломатске мисије Републике Србије при Европској унији

Н

б) 35 међуресорних преговарачких група и министар надлежан за спољне послове

Н

в) Посебна државна делегација коју предводи министар задужен за европске интеграције

Т

 


8. Прелазне рокове или изузећа од примене Србија ће затражити од Европске уније за области у којима ће, у тренутку приступања Европској унији, постојати довољан ниво припремљености за њихово потпуно усклађивање и примену.

Т

Н

Н

Т

 

9. Приступни преговори за Републику Србију формално су почели:

а) 22. децембра 2009.

Н

б) 1. марта 2012.

Н

в) 28. јуна 2013.

Н

г) 20. децембра 2013.

Н

д) 21. јануара 2014.

Т

10. Када је усвојена нова методологија за преговоре Србије са ЕУ?

а) 2019.

Н

б) 2020.

Н

в) 2021.

Т

 

11. У који кластер спада Преговарачко поглавље 19?

а) Кластер 1

Н

б) Кластер 2

Т

в) Кластер 5  алитети приступања државе кандидата систему Европске уније

Н

12. Које ново тело је формирано одлуком Владе 2021. године за вођење преговора са ЕУ?

а) Координација за вођење преговора Републике Србије

Т

б) Преговарачки тим

Н

в) Савет Координационог тела

Н