Архива јавних набавки

 

Услуга израде прегледа и анализа пресуда Суда правде Европске уније по одређеним областима релевантним за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији, ЈН 2/20

13. мaj 2020.

Крајњи рок за достављање понуда:
21. мaj 2020. у 13h

Услуге израде анализе ИКТ система уз области правосуђа са Предлогом стратегије, ЈН 1/20

13. мaj 2020.

Крајњи рок за достављање понуда:
21. мaj 2020. у 14h

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума о јавној набавци услуге осигурања запослених, партије 1 И 2, ЦЈН 6/2018

31. децембар 2019.

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума о јавној набавци канцеларијског материјала, партије 10, 11, 14, 15 И 17, ЦЈН 7/2019

30. децембар 2019.

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума о јавној набавци услуге мобилне телефоније, ЦЈН 7/2018

25. децембар 2019.

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума о јавној набавци, ЦЈН – рачунарски материјал за партију 6

19. новембар 2019.

Обавештење о закљученим уговорима на основу оквирног споразума о јавној набавци, ЦЈН – рачунарски материјал, за партије 6 и 11

6. новембар 2019.

Услуге израде и имплементације информационог система ИСДАКОН, ЈН 17/19

16. октобар 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
15. новембар 2019. у 13h

Рачунарска опрема, ЈН 16/19

15. октобар 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
25. октобар 2019. у 12h

Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума о јавној набавци, ЦЈН – гориво и мазиво, за партију 2 – Evro premium BMB 95

9. октобар 2019.

Обавештење о закљученом уговору на основу Oквирног споразума о јавној набавци канцеларисјког материјала, партија 8

23. август 2019.

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума о јавној набавци услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, партија 13

19. август 2019.

Обавештење о закљученом уговору по основу Оквирног споразума о јавној набавци, ЦЈН – гориво и мазиво, за партију 3 – евро дизел

2. јул 2019.

Услуге медијског праћења, ЈН 14/19

14. јун 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
24. јун 2019. у 10h

Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за потребе службених путовања, ЈН 9/19

10. јун 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
10. јул 2019. у 10h

Обавештење о закљученим уговорима по основу оквирних споразума о јавној набавци, ЦЈН - канцеларијски материјал за партије 6, 7 и 9

10. јун 2019.

Рачунарска опрема – надоградња лиценци на најновију верзију за софтвер ABBYY FineReader Corporate Edition, поновљени поступак, ЈН 13/19

10. мaj 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
20. мaj 2019. у 11h

Услуге израде анализе у области јавних набавки, поновљени поступак, ЈН 12/19

6. мaj 2019.

Услуга израде анализе спремности домаћих тела за оцењивање усаглашености за примену хармонизованих стандарда, ЈН 11/19

30. април 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
10. мaj 2019. у 10h