Координационо тело за процес приступања ЕУ

Наредна фаза Процеса стабилизације и придруживања која обухвата спровођење ССП и припремање и вођење преговора о чланству у ЕУ, предвиђа много комплексније обавезе државе која се налази на том путу, што je подржано и адекватним коордианционим механизмом.

Влада је на седници одржаној 23. септембра 2013. године, усвојила усвојила више докумената неопходних за за вођење преговора о приступању Србије Европској унији, међу којима је и Одлука о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији.

У складу с тим, формирана су следећа тела:

1. Координационо тело за процес приступања ЕУ

2. Савет Координационог тела