ИПАРД III

У оквиру инструмента за предприступну помоћ ИПА III период 2021-2027 која се примењује од 1. јануара 2021. године, налази се и посебан Програм ИПАРД III за подршку у области руралног развој.  Европска комисија је утврдила буџет у износу од 288.000.000 евра за овај Програм за период 2021-2027.године. Управљачко тело ИПАРД-а поднело је коначну верзију ИПАРД III програма Европској комисији 21. јануара 2022. године.

Од понуђених 13 мера које је Европска комисија ставила на располагање земљама кандидатима за чланство у ЕУ, Република Србија се одлучила да спроведе седам мера у оквиру ИПАРД III програма. У односу на ИПАРД II програма и до сада акредитоване мере, на располагању корисницима ће бити и следеће мере:

Мера 4 - Агроекологија - клима и органска пољопривреда;

Мера 5 - Имплементација локалних стратегија руралног развоја – LEADEР приступ;

Мера 6 - Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру.

Планирано је увођење и нових сектора кроз ИПАРД III програм, као што су сектора рибарства, сектор за прераду житарица и индустријског биља, а у оквиру Мере 7, поред сектора руралног туризма, планирани су нови сектори и то: Директна продаја пољопривредних и локалних производа и сектор услуга у руралним подручјима.

Више о овом инструменту можете да нађете на следећим линковима:

http://uap.gov.rs/ipard-ii-u-srbiji/

https://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard_en