IPARD III

U okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA III period 2021-2027 koja se primenjuje od 1. januara 2021. godine, nalazi se i poseban Program IPARD III za podršku u oblasti ruralnog razvoj.  Evropska komisija je utvrdila budžet u iznosu od 288.000.000 evra za ovaj Program za period 2021-2027.godine. Upravljačko telo IPARD-a podnelo je konačnu verziju IPARD III programa Evropskoj komisiji 21. januara 2022. godine.

Od ponuđenih 13 mera koje je Evropska komisija stavila na raspolaganje zemljama kandidatima za članstvo u EU, Republika Srbija se odlučila da sprovede sedam mera u okviru IPARD III programa. U odnosu na IPARD II programa i do sada akreditovane mere, na raspolaganju korisnicima će biti i sledeće mere:

Mera 4 - Agroekologija - klima i organska poljoprivreda;

Mera 5 - Implementacija lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup;

Mera 6 - Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu.

Planirano je uvođenje i novih sektora kroz IPARD III program, kao što su sektora ribarstva, sektor za preradu žitarica i industrijskog bilja, a u okviru Mere 7, pored sektora ruralnog turizma, planirani su novi sektori i to: Direktna prodaja poljoprivrednih i lokalnih proizvoda i sektor usluga u ruralnim područjima.

Više o ovom instrumentu možete da nađete na sledećim linkovima:

http://uap.gov.rs/ipard-ii-u-srbiji/

https://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard_en