ИПАРД II

ИПАРД II представља посебан инструмент за подршку у области руралног развоја из средстава Инструмента за претприступну помоћ II. Из овог инструмента Република Србија може да рачуна на инвестициону подршку Европске уније у износу од 175 милиона евра за период од 2014. до 2020. године.

Потписивањем Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима спровођења финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), Секторског споразума о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју ИПАРД и Финансијског споразума који утврђује финансијске обавезе Уније за програм ИПАРД II за Србију, створене су правне претпоставке за пружање подршке у области пољопривреде и руралног развоја.

Подршка је усмерена на реализацију ИПАРД II програма који је одобрила ЕУ и усвојила Влада Републике Србије. Одговорност за управљање овим програмом и његово спровођење сносе Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управа за аграрна плаћања. Помоћ је намењена директно корисницима, односно пољопривредним произвођачима - правним и физичким лицима. Овај програм представља припрему за коришћење средстава из Европског пољопривредног фонда за рурални развој (ЕАФРД).

У досадашњих 12 јавних позива за ИПАРД II програм пристигло је укупно 2521 захтева, од чега 1604 за меру М1 - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, 313 за меру М3 - Инвестиције у физичка средства која се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства и 604 за меру М7 - Диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања за инвестиције у развој непољопривредних економских активности и побољшање квалитета живота у руралним подручјима. До  сада је одобрено преко 830 пројеката од чега је реализовано и исплаћено преко 500 пројеката.

Висина подстицаја износи од 50 одсто до 80 одсто, у зависности од тога да ли је подносилац млади пољопривредник, да ли се пољопривредно газдинство налази у планинском подручју и да ли се инвестиција односи на управљање отпадом и отпадним водама. Обухваћени су сектори производње млека, меса, воћа и поврћа, грожђа, јаја и других усева (одређене врсте житарица и индустријског биља). Износи подстицаја које корисник може да оствари могу бити од 5.000 до 2.000.000 евра.

У оквиру ИПАРД II програм акредитоване су слееће мере:

М1 - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава;

М3 - Инвестиције у физичка средства која се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства;

М7 - Диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања;

М9 - Техничка помоћ.

Више о овом инструменту можете да нађете на следећим линковима:

http://uap.gov.rs/ipard-ii-u-srbiji/

https://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard_en