IPARD II

IPARD II predstavlja poseban instrument za podršku u oblasti ruralnog razvoja iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć II. Iz ovog instrumenta Republika Srbija može da računa na investicionu podršku Evropske unije u iznosu od 175 miliona evra za period od 2014. do 2020. godine.

Potpisivanjem Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima sprovođenja finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), Sektorskog sporazuma o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju IPARD i Finansijskog sporazuma koji utvrđuje finansijske obaveze Unije za program IPARD II za Srbiju, stvorene su pravne pretpostavke za pružanje podrške u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Podrška je usmerena na realizaciju IPARD II programa koji je odobrila EU i usvojila Vlada Republike Srbije. Odgovornost za upravljanje ovim programom i njegovo sprovođenje snose Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja. Pomoć je namenjena direktno korisnicima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima - pravnim i fizičkim licima. Ovaj program predstavlja pripremu za korišćenje sredstava iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

U dosadašnjih 12 javnih poziva za IPARD II program pristiglo je ukupno 2521 zahteva, od čega 1604 za meru M1 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, 313 za meru M3 - Investicije u fizička sredstva koja se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i 604 za meru M7 - Diversifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja za investicije u razvoj nepoljoprivrednih ekonomskih aktivnosti i poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima. Do  sada je odobreno preko 830 projekata od čega je realizovano i isplaćeno preko 500 projekata.

Visina podsticaja iznosi od 50 odsto do 80 odsto, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području i da li se investicija odnosi na upravljanje otpadom i otpadnim vodama. Obuhvaćeni su sektori proizvodnje mleka, mesa, voća i povrća, grožđa, jaja i drugih useva (određene vrste žitarica i industrijskog bilja). Iznosi podsticaja koje korisnik može da ostvari mogu biti od 5.000 do 2.000.000 evra.

U okviru IPARD II program akreditovane su sleeće mere:

M1 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava;

M3 - Investicije u fizička sredstva koja se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva;

M7 - Diversifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja;

M9 - Tehnička pomoć.

Više o ovom instrumentu možete da nađete na sledećim linkovima:

http://uap.gov.rs/ipard-ii-u-srbiji/

https://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard_en