Инвестициони оквир за Западни Балкан (Western Balkans Investment Framework – WBIF)

Инвестициони оквир за Западни Балкан (The Western Balkans Investment Framework - WBIF) представља заједничку иницијативу Европске уније, међународних финансијских институција, билатералних донатора и корисника овог инструмена која је настала с намером да се финансира припрема и реализација инфраструктурних пројеката у области транспорта, енергетике, заштите животне средине, дигиталне и социјалне инфраструктуре. Конкретно, из овог инструмента додељује се бесповратна помоћ за пројекте које кандидује шест корисника овог инструмента међу којима је и Србија.  

Обим бесповратне помоћи по пројекту зависи од типа пројекта и обрачунава се у односу на укупну инвестициону вредност пројекта. Максималан износ бесповратног гранта износи за пројекте у области одрживог саобраћаја до 50%, енергетике до 20%, животне средине до 70%, социјалне инфраструктуре до 30% и дигиталне инфраструктуре до 30% .  

Од фебруара 2014. године до децембра 2023. године, Републици Србији је додељено:

•    34 гранта за техничку помоћ у укупној вредности преко 57 милиона евра.
•    19 инвестиционих грантова у вредности од  645,94 милиона евра.

Следи преглед инвестиционих грантова по секторима:

САОБРАЋАЈ

1.    Модернизација пруге Ниш-Димитровград-граница са Бугарском деоница: Сићево-Станичење-Димитровград 

Износ инвестиционог гранта: 43,730,000 евра

2.    Модернизација пруге Ниш-Димитровград-граница са Бугарском - електрификација и сигнализација 

Износ инвестиционог гранта: 27,770,000 евра

3.    Изградња аутопута  рута E80, Ниш-Мердаре, деоница Ниш-Плочник

Износ инвестиционог гранта: 40,600,000 евра

4.    Модернизација пруге Ниш-Димитровград-граница са Бугарском – обилазница око града Ниша

Износ инвестиционог гранта: 35,815,801 евра

5.    Коридор Блиски Исток – Источни Медитеран, железнички коридор 10 у Републици Србији: Београд – Младеновац – Ниш, деоница Сталађ Ђунис

Износ инвестиционог гранта: 83,424,490 евра

6.    Рајна – Дунав коридор : Вађење немачке потопљене флоте из Другог светског рата из Дунава код Прахова

Износ инвестиционог гранта: 16,550,000 евра

7.    Коридор Блиски Исток – Источни Медитеран, железнички коридор 10 у Републици Србији: Београд – Младеновац – Ниш, деоница Параћин-Трупале- Међурово 

Износ инвестиционог гранта: 174,617,354 евра

ЖИВОТНА СРЕДИНА

1.    Макиш - доградња постројења за прераду воде 

Износ инвестиционог гранта: 2,940,865  евра

2.    Пројекат изградње канализационог система „Палилула“, Београд

Износ инвестиционог гранта: 36,752,316 евра

ЕНЕРГЕТИКА

1. Изградња 400 kV далековода Крагујевац –Краљево са подизањем напонског нивоа 400кВ на  подстаници Краљево 3, Трансбалкански коридор - I фаза: секција II

Износ инвестиционог гранта:  6,600,000 евра

2. Изградња новог двоструког 400 КВ далековода Обреновац - Бајина Башта, са реконструкцијом постојећих подстаница Обреновац и Бајина Башта уз подизање напонског нивоа подстанице Бајина Баште до 400 kV 

Износ инвестиционог гранта:  13,100,000 евра 

3. Пројекат изградње 400 kV далеководне интерконекције између Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине (Трансбалкански коридор, I фаза, секција IV)

Износ инвестиционог гранта: 8,878,367 евра

4. Набавка и уградња напредног система за даљинско очитавање бројила- фаза 1А (Развој дистрибутивне мреже електричне енергије-„EDS  metering“

Износ инвестиционог гранта: 8,160,000 евра

5. Пројекат реконструкције Власинских хидроелектрана (ХЕ)

Износ инвестиционог гранта: 16,000,221 евра

6. Изградња ветроелектране у Костолцу

Износ инвестиционог гранта: 31,000,000 евра

7. Рехабилитација хидроелектране (ХЕ) Бистрица
Износ инвестиционог гранта: 7.622.276 евра

СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

1.    Изградња објекта  Универзитетске дечије клинике “Тиршова 2” у Београду
Износ инвестиционог гранта: 36,428,571 евра

2.    Унапређење енергетске ефикасности и интегрисаног управљање енергијом у кампусу техничких факултета у Београду
Износ инвестиционог гранта: 21,544,983 евра

ДИГИТАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

1.    Рурални широкопојасни интернет -  повезивање - фаза II
Износ инвестиционог гранта: 34,408,163 евра 

За више информација погледајте: https://www.wbif.eu/