Investicioni okvir za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework – WBIF)

Investicioni okvir za Zapadni Balkan (The Western Balkans Investment Framework - WBIF) predstavlja zajedničku inicijativu Evropske unije, međunarodnih finansijskih institucija, bilateralnih donatora i korisnika ovog instrumena koja je nastala s namerom da se finansira priprema i realizacija infrastrukturnih projekata u oblasti transporta, energetike, zaštite životne sredine, digitalne i socijalne infrastrukture. Konkretno, iz ovog instrumenta dodeljuje se bespovratna pomoć za projekte koje kandiduje šest korisnika ovog instrumenta među kojima je i Srbija.  

Obim bespovratne pomoći po projektu zavisi od tipa projekta i obračunava se u odnosu na ukupnu investicionu vrednost projekta. Maksimalan iznos bespovratnog granta iznosi za projekte u oblasti održivog saobraćaja do 50%, energetike do 20%, životne sredine do 70%, socijalne infrastrukture do 30% i digitalne infrastrukture do 30% .  

Od februara 2014. godine do aprila 2024. godine, Republici Srbiji je dodeljeno:

•    34 granta za tehničku pomoć u ukupnoj vrednosti preko 57 miliona evra.
•    20 investicionih grantova u vrednosti od  802,39 miliona evra.

Sledi pregled investicionih grantova po sektorima:

SAOBRAĆAJ

1.    Modernizacija pruge Niš-Dimitrovgrad-granica sa Bugarskom deonica: Sićevo-Staničenje-Dimitrovgrad 

Iznos investicionog granta: 43,730,000 evra

2.    Modernizacija pruge Niš-Dimitrovgrad-granica sa Bugarskom - elektrifikacija i signalizacija 

Iznos investicionog granta: 27,770,000 evra

3.    Izgradnja autoputa  ruta E80, Niš-Merdare, deonica Niš-Pločnik

Iznos investicionog granta: 40,600,000 evra

4.    Modernizacija pruge Niš-Dimitrovgrad-granica sa Bugarskom – obilaznica oko grada Niša

Iznos investicionog granta: 35,815,801 evra

5.    Koridor Bliski Istok – Istočni Mediteran, železnički koridor 10 u Republici Srbiji: Beograd – Mladenovac – Niš, deonica Stalađ Đunis

Iznos investicionog granta: 83,424,490 evra

6.    Rajna – Dunav koridor : Vađenje nemačke potopljene flote iz Drugog svetskog rata iz Dunava kod Prahova

Iznos investicionog granta: 16,550,000 evra

7.    Koridor Bliski Istok – Istočni Mediteran, železnički koridor 10 u Republici Srbiji: Beograd – Mladenovac – Niš, deonica Paraćin-Trupale- Međurovo 

Iznos investicionog granta: 174,617,354 evra

8. Koridor 10 Beograd-Niš, rekonstrukcija i modernizacija postojeće dvokolosečne pruge na deonici Velika Plana – Paraćin

Iznos investicionog granta: 156,447,651 €

ŽIVOTNA SREDINA

1.    Makiš - dogradnja postrojenja za preradu vode 

Iznos investicionog granta: 2,940,865  evra

2.    Projekat izgradnje kanalizacionog sistema „Palilula“, Beograd

Iznos investicionog granta: 36,752,316 evra

ENERGETIKA

1. Izgradnja 400 kV dalekovoda Kragujevac –Kraljevo sa podizanjem naponskog nivoa 400kV na  podstanici Kraljevo 3, Transbalkanski koridor - I faza: sekcija II

Iznos investicionog granta:  6,600,000 evra

2. Izgradnja novog dvostrukog 400 KV dalekovoda Obrenovac - Bajina Bašta, sa rekonstrukcijom postojećih podstanica Obrenovac i Bajina Bašta uz podizanje naponskog nivoa podstanice Bajina Bašte do 400 kV 

Iznos investicionog granta:  13,100,000 evra 

3. Projekat izgradnje 400 kV dalekovodne interkonekcije između Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine (Transbalkanski koridor, I faza, sekcija IV)

Iznos investicionog granta: 8,878,367 evra

4. Nabavka i ugradnja naprednog sistema za daljinsko očitavanje brojila- faza 1A (Razvoj distributivne mreže električne energije-„EDS  metering“

Iznos investicionog granta: 8,160,000 evra

5. Projekat rekonstrukcije Vlasinskih hidroelektrana (HE)

Iznos investicionog granta: 16,000,221 evra

6. Izgradnja vetroelektrane u Kostolcu

Iznos investicionog granta: 31,000,000 evra

7. Rehabilitacija hidroelektrane (HE) Bistrica
Iznos investicionog granta: 7.622.276 evra

SOCIJALNA INFRASTRUKTURA 

1.    Izgradnja objekta  Univerzitetske dečije klinike “Tiršova 2” u Beogradu
Iznos investicionog granta: 36,428,571 evra

2.    Unapređenje energetske efikasnosti i integrisanog upravljanje energijom u kampusu tehničkih fakulteta u Beogradu
Iznos investicionog granta: 21,544,983 evra

DIGITALNA INFRASTRUKTURA 

1.    Ruralni širokopojasni internet -  povezivanje - faza II
Iznos investicionog granta: 34,408,163 evra 

Za više informacija pogledajte: https://www.wbif.eu/