Инструмент за претприступну помоћ 2007-2013.

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) представља кључни инструмент подршке Европске уније из ког се финансира спровођење политичких, економских, правних и институционалних реформи које су претпоставка за приступање Европској унији. Република Србија је корисник овог инструмента од 2007. године на основу Оквирног споразума о пружању подршке који је Народна скупштина Републике Србије ратификовала 2007. године.

Од готово 11,5 милијарди евра, колико је износио буџет ИПА за период 2007-2013, Републици Србији је стављено на располагање око 1,4 милијарди евра. Ова помоћ је пружена Србији као потенцијалном кандидату за пријем у ЕУ кроз прве две од укупно пет ИПА компоненти:

  • прекогранична сарадња,
  • регионални развој,
  • развој људских ресурса и
  • рурални развој.

Помоћ је опредељена за реализацију пројеката који су кроз процес програмирања препознати као приоритетни и усаглашени између Владе Републике Србије и Европске комисије у облику финансијских споразума.

Више информација можете да нађете на следећем линку: https://https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2016-12/national_programme_for_serbia_2013.pdf