Instrument za pretpristupnu pomoć 2007-2013.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) predstavlja ključni instrument podrške Evropske unije iz kog se finansira sprovođenje političkih, ekonomskih, pravnih i institucionalnih reformi koje su pretpostavka za pristupanje Evropskoj uniji. Republika Srbija je korisnik ovog instrumenta od 2007. godine na osnovu Okvirnog sporazuma o pružanju podrške koji je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala 2007. godine.

Od gotovo 11,5 milijardi evra, koliko je iznosio budžet IPA za period 2007-2013, Republici Srbiji je stavljeno na raspolaganje oko 1,4 milijardi evra. Ova pomoć je pružena Srbiji kao potencijalnom kandidatu za prijem u EU kroz prve dve od ukupno pet IPA komponenti:

  • prekogranična saradnja,
  • regionalni razvoj,
  • razvoj ljudskih resursa i
  • ruralni razvoj.

Pomoć je opredeljena za realizaciju projekata koji su kroz proces programiranja prepoznati kao prioritetni i usaglašeni između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije u obliku finansijskih sporazuma.

Više informacija možete da nađete na sledećem linku: https://https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2016-12/national_programme_for_serbia_2013.pdf