У последњем кварталу 2010 НПИ испуњен 81 одсто

21. јaнуар 2011. |

Влада је на седници, одржаној 21. јануара 2011. године, усвојила Извештај о спровођењу Измењеног и допуњеног Националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију (НПИ) за период октобар – децембар 2010. године. Према резултатима овог извештаја, који је сачинила Канцеларија за европске интеграције, у четвртом тромесечју ове године НПИ је испуњен 81 одсто, узимајући у обзир унапред извршене обавезе, као и обавезе заостале из ранијих периода. Од 117 прописа планираних за усвајање у овом тромесечју, усвојено је 95. Народна скупштина је у овом извештајном периоду усвојила 12 закона, које предвиђа НПИ.

Поред прописа планираних за усвајање у овом тромесечју, Влада је испунила и 33 обавезе заостале из ранијих квартала, док су унапред испуњене три обавезе. Девет предлога закона је припремљено за усвајање у Народној скупштини, и то су: 1) Закон о изменама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, 2) Закон о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама, 3) Закон о спорту, 4) Закон о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, 5) Закон о контроли предмета од драгоцених метала, 6) Закон о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу, 7) Закон о привредним друштвима, 8) Закон о забрани усавршавања, производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичког оружја и о његовом уништавању и 9) Закон о тржишту капитала.

У погледу подзаконских аката, Влада је од планираних 16 прописа који се усвајају на том нивоу (уредбе, одлуке, стратегије, закључци) усвојила шест, односно 38 одсто, док су министарства од планираних 85 подзаконских аката (правилници и наредбе), усвојила 47 или 55 одсто. Уколико се посматрају само Владине обавезе у погледу утврђивања предлога закона и усвајања подзаконских аката за овај извештајни период, статистика показује успешност од 47 одсто, будући да је од планираних 117 прописа, утврђено, односно усвојено, њих 55.

Најуспешније институције су Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство животне средине и просторног планирања, Министарство рада и социјалне политике, Министарство финансија, Министарство економије и регионалног развоја и Агенција за хемикалије.

Министарства и посебне организације које су биле најоптерећеније бројем обавеза (планираних, заосталих или унапред извршених) су Министарство финансија, Министарство животне средине и просторног планирања, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство економије и регионалног развоја.

Национални програм је, у целини, узимајући у обзир прописе планиране за усвајање у периоду од јула 2008. до децембра 2010. године, испуњен 74 одсто, јер је од планираних 742 прописа, усвојено 549. Планирано је усвајање 191 закона, а усвојено је 155 или 81 проценат. Од планираног 551 подзаконског акта, усвојено је 394, односно 72 одсто.

Целокупан Извештај о спровођењу НПИ за период октобар – децембар 2010. године можете да преузмете овде.