U poslednjem kvartalu 2010 NPI ispunjen 81 odsto

21. januar 2011. |

Vlada je na sednici, održanoj 21. januara 2011. godine, usvojila Izveštaj o sprovođenju Izmenjenog i dopunjenog Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju (NPI) za period oktobar – decembar 2010. godine. Prema rezultatima ovog izveštaja, koji je sačinila Kancelarija za evropske integracije, u četvrtom tromesečju ove godine NPI je ispunjen 81 odsto, uzimajući u obzir unapred izvršene obaveze, kao i obaveze zaostale iz ranijih perioda. Od 117 propisa planiranih za usvajanje u ovom tromesečju, usvojeno je 95. Narodna skupština je u ovom izveštajnom periodu usvojila 12 zakona, koje predviđa NPI.

Pored propisa planiranih za usvajanje u ovom tromesečju, Vlada je ispunila i 33 obaveze zaostale iz ranijih kvartala, dok su unapred ispunjene tri obaveze. Devet predloga zakona je pripremljeno za usvajanje u Narodnoj skupštini, i to su: 1) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, 2) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, 3) Zakon o sportu, 4) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, 5) Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala, 6) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu, 7) Zakon o privrednim društvima, 8) Zakon o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičkog oružja i o njegovom uništavanju i 9) Zakon o tržištu kapitala.

U pogledu podzakonskih akata, Vlada je od planiranih 16 propisa koji se usvajaju na tom nivou (uredbe, odluke, strategije, zaključci) usvojila šest, odnosno 38 odsto, dok su ministarstva od planiranih 85 podzakonskih akata (pravilnici i naredbe), usvojila 47 ili 55 odsto. Ukoliko se posmatraju samo Vladine obaveze u pogledu utvrđivanja predloga zakona i usvajanja podzakonskih akata za ovaj izveštajni period, statistika pokazuje uspešnost od 47 odsto, budući da je od planiranih 117 propisa, utvrđeno, odnosno usvojeno, njih 55.

Najuspešnije institucije su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Agencija za hemikalije.

Ministarstva i posebne organizacije koje su bile najopterećenije brojem obaveza (planiranih, zaostalih ili unapred izvršenih) su Ministarstvo finansija, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

Nacionalni program je, u celini, uzimajući u obzir propise planirane za usvajanje u periodu od jula 2008. do decembra 2010. godine, ispunjen 74 odsto, jer je od planiranih 742 propisa, usvojeno 549. Planirano je usvajanje 191 zakona, a usvojeno je 155 ili 81 procenat. Od planiranog 551 podzakonskog akta, usvojeno je 394, odnosno 72 odsto.

Celokupan Izveštaj o sprovođenju NPI za period oktobar – decembar 2010. godine možete da preuzmete ovde.