Евротека

ЕВРОТЕКА је збирка европских правних текстова и њихових сегмената, тј. двојезични (енглеско-српски) корпус. Она настаје у процесу превођења правних тековина Европске уније на српски језик, за који је задужен Сектор за координацију превођења Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије.