Публикације старе

Приручник за преговарачкe групe

Приручник за преговарачкe групe

Водич кроз програмирање ИПА II

Водич кроз програмирање ИПА II

Водич кроз друштвене мреже

Водич кроз друштвене мреже

Водич о преговорима

Водич кроз преговоре

Прекогранични и транснационални програми

Прекогранични програми

Прекогранична сарадња

Буквар европских интеграција 2014.

Буквар европских интеграција 2014.

Летак о преговорима

Летак о преговорима

Eвропски дневник 2016 - 2017.

Eвропски дневник 2016 - 2017.

Како, зашто, да ли, када...
Европска унија?

Како, зашто, да ли, када...ЕУ?

Брошура за пољопривреднике 2014.

За пољопривреднике 2014.

Питања и одговори за привреднике

Питања и одговори за привреднике

Стратегија пољопривреде

Стратегија пољопривреде

Упознајте СЕКО

Упознајте СЕКО

Стање у пољопривреди 2013

Стање у пољопривреди 2013

Преговарање: поглавља 23 и 24

Преговарање: поглавља 23 и 24

Процедуре о приступању

Процедуре о приступању

Преговарање у области пољопривреде

Преговарање пољопривреда

Креирање политике и преговори

Креирање политике и преговори

Преговарање, регионална политика

Преговарање, регионална политика

Студија о законодавном процесу

Студија о законодавном процесу


приручник за превођење

Приручник за превођење

Стратегија комуникације

Стратегија комуникације

ИПА за почетнике

ИПА за почетнике

Информативна брошура за ИПА

Информативна брошура за ИПА

Обука о ЕУ

Oбука о ЕУ

Ко је ко

Ко је ко

Прекогранична сарадња

Прекогранична сарадња

ТАЕКС

ТАЕКС

Летак - Канцеларија за
европске интеграције

Кораци ка ЕУ

Кораци ка ЕУ

www.mei.gov.rs

www.mei.gov.rs

9. мај

9. мај

Приручник за приватни сектор

Припрема пројектног задатка

Програмирање ИПА средства

Израда логичке матрице

Међународна помоћ

Примери пројеката

Народ се пита

Десет година развојне помоћи

ИПА речник појмова

Водич кроз европске мреже

Споразум о стабилизацији
и придруживању (ССП)

Национална стратегија Србије
за приступање Европској унији

Сигма радови 23, 26, 27, 31, 35

Програм Твининг-751 KB

Публикацијa ТАЕКС-699 KB

Методологија усклађивања
прописа-660 KB

Право конкуренције ЕУ

Процес стабилизације
и придруживања

Проширена Европа

Регионална политика ЕУ

Управљање пројектним
циклусом у Србији