Стратегија интегрисаног управљања границом

Влада Републике Србије усвојила је на седници одржаној 8. новембра 2012. године нову Стратегију интегрисаног управљања границом у Републици Србији, која је један од стратешких докумената за успешно спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању. Нова Стратегија заменила је документ из 2006. године.

Стандарди ЕУ које Република Србија усваја овим документом, као и сва потребна финансијска улагања у систем интегрисаног управљања границом, представљају инвестицију за наше будуће чланство у Европској унији с једне стране, а с друге стране, спровођење ових стандарда пружа сигурност грађанима Републике Србије и ствара претпоставке за развој привредних активности и несметано одвијање преко граничне трговине.

Стратегија је заснована на Националној стратегији Србије за приступање СЦГ Европској унији и реформским процесима у земљи, пре свега оним који су наведени у документу Европско партнерство.

Стратегију интегрисаног управљања границом из 2016. можете да преузмете овде.

Стратегију интегрисаног управљања границом из 2012. можете да преузмете овде.

Стратегију интегрисаног управљања границом  из 2006. можете преузети овде.