Акциони план за брже стицање статуса кандидата

Влада Србије усвојила је Акциони план за испуњавање препорука из Извештаја Европске комисије о напретку за 2010. годину, ради убрзања стицања статуса кандидата, којим је задужила државне органе да спроведу мере наведене у овом документу.

Мере садржане у Акционом плану јесу препоруке које се односе на 10 индикативних области важних за стицање статуса кандидата.

Те области су: сарадња са Хашким трибуналом; регионална сарадња; повраћај имовине и сигурност имовинских права; праћење обавеза које произилазе из либерализације визног режима; наставак борбе против корупције; питање власништва посланика над мандатима; функционисање регулаторних тела; спречавање дискриминације и, нарочито, положај ромске мањине, реформа правосуђа, економске реформе (реструктурирање; незапосленост; случајеви поништавање уговора о приватизацији; приватизација државних предузећа; превелико администрирање које утиче на пословно окружење; политика конкуренције; инфраструктурна уска грла).

Акциони план за брже стицање статуса кандидата (окотбар 2011. године) можете преузети овде.