Вишекорисничка ИПА

Осим што појединачно подржава државе кандидате и потенцијалне кандидате за чланство у ЕУ, Eвропска унија пружа финансијску и техничку подршку са циљем реализације заједничких (регионалних) приоритета корисница ИПА II инструмента.

Ова подршка се обезбеђује из инструмента Вишекорисничка ИПА (Multy Beneficiary IPA), чији је циљ да се унапреди регионална сарадња и реше питања од општег интереса за све кориснице ИПА. Развој регионалне сарадње један је од битних предуслова у процесу приступања ЕУ, а на бројним самитима између држава Европске уније и Западног Балкана потврђено је да ће приближавање Европској унији ићи упоредо са развојем регионалне сарадње.

У складу са релевантном процедуром Европске уније, главне смернице у процесу дефинисања регионалних пројеката/акција су представљене у документу ЕУ Програмски оквир за ИПА III, у коме су дефинисани општи приоритети, мере и области који ће бити финансијски подржани у склопу овог инструмента у периоду 2021-2027.

Процес припреме и спровођења програма подршке у оквиру овог инструмента спроводи се централизовано, што значи да се највећи део активности током припреме пројеката и израде тендерске документације одвија у седишту Европске комисије у Бриселу. Учешће релевантних националних институција из региона обезбеђено је кроз консултације које доводе до усаглашавања садржине ових пројеката и очекиваних резултата.

Подршка обезбеђена у склопу ове ИПА III компоненте усмерава се ка четири приоритетне области:

•    подршка регионалним инвестицијама,

•    подршка територијалној сарадњи кроз имплементацију програма прекограничне и транснационалне сарадње,

•    подршка регионалним структурама и организацијама и

•    хоризонтална подршка заједничким приоритетима корисница из региона.

Више о овом инструменту можете да нађете на следећим линковима:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/multi-beneficiary-programme_en

https://www.wbif.eu/about-the-wbif