По земљама

Јапан

Правни оквир за билатералну развојну сарадњу представља Споразум о техничкој сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Јапана. Овим споразумом су регулисани сви облици техничке развојне сарадње између двеју држава, а стратешки оквир развојне сарадње са Републиком Србијом дефинисан је у јапанској Повељи о развојној сарадњи из фебруара 2015. године.

Приоритетне области билатералне развојне помоћи Јапана Републици Србији су:

1. Заштита животне средине,

2. Здравствена и социјална заштита и образовање и

3. Предузетништво и подршка малим и средњим предузећима.

Неки од примера помоћи коју Јапан пружа Републици Србији су:  непројектне донације у виду јапанских производа, пројекти за основне потребе становништва (ПОПОС пројекти) који подразумевају једнократну помоћ попут реконструкције зграда школа и вртића, испоруку медицинске опреме и возила хитне помоћи, возила за одношење смећа и контејнера, цистерни, специјалних возила за превоз лица са посебним потребама итд, али и консултантску помоћ јапанских експерата од 2009. године кроз волонтерски програм Владе Јапана.  Јапан такође обезбеђује и концесионалне зајмове (јенске кредите), па ће тако из средстава једног од кредита бити реализован пројекат „Изградња система за одсумпоравање у Термоелектрани Никола Тесла“.

За више информација посетите сајт:

https://www.jica.go.jp/balkan/english/office/index.html

Краљевина Данска

У јануару 2017. године Краљевина Данска је усвојила општу стратегију развојне сарадње: Свет 2030 Данска стратегија за развојну сарадњу и хуманитарне акције. Четири стратешка приоритета ове развојне политике Данске су: безбедност и развој – мир, стабилност и заштита, миграције и развој, инклузиван, одржив раст и развој и  слобода и развој – демократија, људска права и родна равноправност.

Стратегија развојне сарадње Краљевине Данске са Републиком Србијом дефинисана је у оквиру ширег регионалног концепта – Данског суседског програма за Источну Европу. Суседски програм је основа  помоћи Данске источним и југоисточним подручјима ЕУ. Кроз овај програм Данска подржава развој демократије, владавине права, стабилност и економски развој у земљама суседима ЕУ. Иако Република Србија није идентификована као једна од приоритетних земаља (где су Грузија и Украјина) у Суседском програму 2017-2021, Данска Србији пружа циљану подршку, која је фокусирана на приступање Србије ЕУ.

Током протеклих 10 година Данска је била ангажована у Србији кроз мноштво програма, вредних више од 17 милиона евра. Један од највећих пројеката био је „Програм приватног сектора за подршку сектору воћа и бобичастог воћа у јужној Србији”. Пољопривредницима у том региону пружена је подршка у развоју производње воћа и бобичастог воћа. Пројекат је створио више од 800 нових радних места. Данска је такође подржала реформу правосуђа, слободу медија, смештај избеглица, институцију омбудсмана и локални економски развој.

Министарство одбране Краљевине Данске и Данска агенција за ванредне ситуације су у мају 2014. године упутили Србији особље и опрему као помоћ у борби против поплава. Сарадња Србије и Данске у сектору одбране успостављена је 2004. године и Србија је у последњих неколико година у тој области, не рачунајући државе чланице НАТО-а, један од највећих партнера Данске у Европи. Пројекти сарадње у сектору одбране првенствено имају за циљ подршку реформама, изградњи капацитета и регионалној сарадњи.

Више информација можете да пронађете на: http://serbien.um.dk/en/danish-cooperation/danish-cooperation-with-serbia/

Краљевина Норвешка

Краљевина Норвешка је један од највећих билатералних донатора Републике Србије чија подршка само од 2008. до данас износи више од 100 милиона евра. Норвешка пружа своју помоћ Србији кроз Билатерални програм сарадње, Фонд за мале пројекте Амбасаде, као и директне грантове организацијама цивилног друштва.

Министарство за европске интеграције је одговорно за спровођење Билатералног програма за 2013. и 2015. годину,  о чему ћете наћи више на линку: Норвешки билатерални програм 2013–2015. Од 2016. године Амбасада Краљевине Норвешке преузела је комплетну надлежност за планирање, спровођење, праћење и извештавање за наредне програмске године, док ће Министарство за европске интеграције бити укључено у процес програмирања пакета билатералне помоћи.

У складу са тим је 10. јануара 2018. године потписан Меморандум о разумевању (МоР) између Министарства за европске интеграције Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке који се односи на Билатералну сарадњу кроз пројекте и који дефинише основне принципе сарадње између два министарства са циљем подршке интеграцији Србије у структуре Европске уније кроз пројекте који доприносе реформским процесима и развоју подржаних сектора у складу са захтевима процеса европских интеграција. Текст МоР и припадајућег амандмана можете наћи на следећим линковима:
- МоР
- Амандман 1

Норвешка је такође пружила значајну подршку Србији за обнову од штета нанетих поплавама, као и за борбу са мигрантском кризом.

За више информација посетите сајт: https://www.norway.no/en/serbia

Краљевина Холандија

Током 90-тих година, холандска помоћ је била усмерена ка успостављању мира, стабилности и одрживог развоја. Током 2000-их, приступ је промењен у билатералну сарадњу, при чему се холандска развојна помоћ фокусира на подршку дугорочној стабилности и транзицији, подршку у процесу приступања Републике Србије ЕУ, јачању улоге приватног сектора, допринос безбедности региона, поспешивање активности осталих већих донатора, повезивање и подршку регионалним програмима међународних организација.

У последњих пет година, холандска помоћ Републици Србији је сведена на МАТРА донације за мале пројекте, којима управља Амбасада Холандије у Београду, а чији су корисници углавном организације цивилног друштва. У априлу 2012. године потписан је са холандском Владом Меморандум о разумевању о спровођењу ОРИО програма у Републици Србији. ОРИО програм је некадашњи програм холандске Владе намењен финансирању инфраструктурних пројеката, углавном у области водоснабдевања и санације отпадних вода.

Најзначајнији пројекти у току:

У оквиру ОРИО програма, у Републици Србији се спроводи пројекат „Прикупљање и третман отпадних вода у Лесковцу“. Министарство заштите животне средине је главни партнер холандској страни у спровођењу пројекта.

Холандска Влада учествује у механизму цивилне заштите ЕУ, као и у имплементацији пројеката који јачају капацитете за одговор на мигрантску кризу и пружање правне помоћи мигрантима.

За више информација посетите сајт:

 https://www.netherlandsworldwide.nl/countries/serbia

Краљевина Шведска

Сарадња између Републике Србије и Краљевине Шведске је у погледу међународне развојне помоћи утврђена Споразумом између Републике Србије и Краљевине Шведске о општим одредбама и условима за развојну сарадњу, који је потписан 2007. године. Споразумом се уређују улоге и одговорности српске и шведске стране у контексту коришћења средстава, питања ослобађања од ПДВ-а, царине и других дажбина, дипломатско-правног статуса особља итд.

Приоритетне области развојне сарадње утврђене су у складу са новом шведском Стратегијом за сарадњу у погледу реформи у Источној Европи, Западном Балкану и Турској за период 2014-2020. година и обухватају:

  • Унапређење економских интеграција у ЕУ и развијање функционалне тржишне привреде;
  • Јачање демократије, веће поштовање људских права и развијенија владавина права са фокусом на оснажену државну управу и правосудни систем, са циљем да се повећају степен остваривања људских права и могућности за остваривање демократског утицаја и
  • Квалитетнију животну средину, смањење утицаја климатских промена и унапређену отпорност на утицаје на животну средину и климатске промене.

У претходном периоду Шведска је највише бесповратне помоћи донирала у секторима заштите животне средине, унутрашњих послова, грађанског друштва, државне управе и енергетике.

Од  пројеката који су у току, као најзначајнији издвајају се:

PEID пројекат (Priority Environmental Infrastructure for Development), кроз који се наставља подршка сектору заштите животне – пружање техничке помоћи Министарству заштите животне средине, како би се потенцијални пројекти припремили за финансирање у наредном периоду. Главни циљ је израда пројектно-техничке документације за велике инфраструктурне пројекте.

EISP 2 пројекат (Environmental Infrastructure Support Project), који пружа подршку Министарству заштите животне средине у спровођењу мањих компоненти великих инфраструктурних пројеката као и код идентификовања потенцијалних пројеката у области заштите животне средине како би били спремни за израду неопходне пројектно-техничке документације.

За више информација посетите сајт: http://www.swedenabroad.com/sr-Latn-RS/Embassies/Belgrad/

Народна Република Кина

Правни основ за сарадњу између Републике Србије и Народне Републике Кине представља Споразум о привредно-техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, који се потписује на годишњем нивоу.

Приоритетне области развојне сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине су здравство, образовање, енергетика и безбедност.

У оквиру развојне сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине, у претходних неколико година реализовано је више пројеката у области здравства, којима је обезбеђена медицинска опрема за болнице и здравствене центре широм Републике Србије. Значајну подршку Народна Република Кина је дала и у погледу одбране од поплава, у виду донације чамаца за спасавање и GPS уређаја. Такође, Влада Народне Републике Кине је омогућила и стручно усавршавање организовањем семинара у различитим областима за представнике институција на републичком и локалном нивоу, привредне коморе, малих и средњих предузећа, универзитета, болница.

За више информација: http://rs.chineseembassy.org/srp/

Република Аустрија

Кроз пројекте развојне помоћи Република Аустрија подржава политику Републике Србије  усмерену на перспективу приступања Европској унији. Реализовани су пројекти у областима  регионалног развоја, образовања, заштите животне средине, пољопривреде, здравства, развоја предузетништва, социјалне заштите, јачања капацитета управљања на локалном нивоу, као и подршке организацијама цивилног друштва. До 2012. године процењени износ развојне помоћи је достигао око 40 милиона евра. 

Од 2012. године до данас, ангажман Аустрије у Републици Србији усмерен је на  реализацију пројеката који се финансирају из фондова ЕУ или међународних финансијских институција. Реализација програма под називом „Социо-економски развој Дунавске регије у Републици Србији“, финансираног из средстава ЕУ,  је добар пример ангажмана Републике Аустрије који се остварује  преко Аустријске развојне агенције у Београду. Пројекат  се састоји од неколико компоненти, укључујући и изградњу и обнову инфраструктуре,  на пример изградња система водоснабдевања у општини Велико Градиште, као и рехабилитација Голубачке тврђаве.

Процењени износ финансијског учешћа Републике Аустрије у ЕУ Програму Социо-економски развој Дунавске регије у Републици Србији износи око 1,5 милиона евра.

У области превенције и обнове од поплава, Република Аустрија је, преко Црвеног крста, пружила помоћ домаћинствима која су претрпела поплаве у Пожаревцу, Параћину, Свилајнцу и Трстенику. Република Аустрија је такође финансијски учествовала у Програму Европске уније за обнову од последица поплава, који је имао за циљ изградњу нових и обнову постојећих речних насипа у општинама Параћин, Свилајинац и Ваљево, као и рехабилитацију и реконструкцију дренажне мреже у општини Обреновац са пумпним станицама.

У области миграција,  Република Аустрија је обезбедила средства кроз учешће у  Механизму цивилне заштите ЕУ за набавку неопходне опреме и добара.

Република  Аустрија такође учествује у „Твининг“ пројектима у Републици Србији, који представљају инструмент Европске уније намењен  оснаживању  администрације Републике Србије на пословима усвајања и примене законодавства ЕУ у правосуђу, миграцијама, заштити животне средине, пољопривреди и руралном развоју итд.

Више информација о Аустријској развојном помоћи је могуће наћи на интернет страници: http://www.entwicklung.at/en/

Република Грчка

Хеленик план за економску обнову Балкана (ХиПЕРБ) је петогодишњи програм грчке развојне помоћи у оквиру којег је Влада Републике Грчке определила бесповратна средства за шест балканских земаља – Савезну Републику Југославију, Румунију, Бугарску, Македонију, Босну и Херцеговину и Албанију. Споразум са СР Југославијом је потписан 25. јула 2002. године и предвидео је бесповратну новчану помоћ за реконструкцију економског, друштвеног и институционалног система у Републици Србији. Циљани сектор овог програма помоћи је модернизација инфраструктуре, нарочито у сектору саобраћаја.

Два изузетно значајна пројекта за Србију која су подржана из ХиПЕРБ плана су изградња Коридора 10 (https://goo.gl/Zb12VH ) и SEELight (South-East European Lambda Network Facility for Research and Education -https://goo.gl/m3oGXo ).

Више информација можете да нађете на следећем линку: http://www.mfa.gr/serbia/sr/the-embassy/

Република Индија

Индијски програм билатералне техничке и економске сарадње - ITEC програм (Indian Technical and Economic Cooperation Programme - ITEC) спроводи Министарство спољних послова Владе Републике Индије још од 1964. године, као билатерални програм помоћи те државе пријатељским земљама. Овај програм углавном је усмерен на земље у развоју, међу којима је и Република Србија, којима се нуде бесплатни курсеви усавршавања у Индији за различита техничка и стручна занимања, као и могућност бржег и лакшег прилагођавања све више глобализованом свету.

Србија је партнер индијског ITEC програма од 2008. и до сада је више од 140 стручњака из Србије похађало курсеве у различитим областима и научним дисциплинама, укључујући информационо-комуникационе технологије, управљање, предузетништво, банкарство и финансије, обновљиве изворе енергије, проблематику везану за климатске промене, законодавство, усавршавање енглеског језика, итд.

За више информација посетите сајт: www.itecgoi.in

Република Пољска

Развојна сарадња са Републиком Пољском реализује се кроз програме и пројекте намењене посебним групама корисника (билатерална помоћ), као и кроз уплате чланарина и добровољних прилога међународним институцијама, фондовима и организацијама (мултилатерална помоћ).

Билатералну помоћ могу да користе институције из сектора јавних финансија, истраживачки институти, невладине организације и лица из приватног сектора. У сарадњи са спољним партнерима, пољско Министарство спољних послова спроводи низ сопствених иницијатива, од којих су неке имплементиране путем пољских дипломатских мисија у оквиру система малих грантова. Пројекте реализују пољска дипломатска представништва, самостално или у сарадњи са локалним партнерима. Партнери на пројектима најчешће су локалне невладине организације, јавне установе или локалне самоуправе.

У Варшави је 2011. године потписан Меморандум о унапређењу сарадње, који обухвата размену искустава у области регионалног развоја, територијалне сарадње, начина коришћења средстава ЕУ фондова и осталим релевантним областима – кроз сарадњу институција двеју држава, учешће на тематским радионицама, конференцијама и размену докумената који се односе на ове области.

Од 2007. године реализована су 42 различита програма и пројекта који су финансирани пољским средствима, у износу од око 470 хиљада евра. Током 2017. године Амбасада Републике Пољске у Београду је затворила конкурс „Мали грантови 2017“, а пројекти из овог програма биће реализовани кроз четири тематска приоритета наведена у „Вишегодишњем програму развојне сарадње 2016-2020“: људски капитал, предузетништво и приватни сектор, одржива пољопривреда и развој руралних подручја и заштита животне средине.

За више информација посетите сајт: www.belgrad.msz.gov.pl

Република Словенија

Актуелна сарадња спроводи се у складу са Споразумом између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Словеније о развојној помоћи, потписаним 9. јула 2003. године.

Активности техничке помоћи фокусиране су на подршку институцијама Републике Србије у процесу европских интеграција, укључујући подршку у хармонизацији прописа, усаглашавању процедура у раду наших институција са стандардима ЕУ, унапређењу квалитета услуга, унапређењу организационих структура кроз преношење искуства словеначких институција и организација. Висина средстава издвојених за развојну помоћ утврђује се на годишњем нивоу Развојним планом Републике Словеније.

Тренутно се спроводи пројекат под називом „Помоћ у спречавању корупције“, који за циљ има побољшање услова за обезбеђивање транспарентности и одговорности у функционисању институција јавног сектора у Републици Србији, као и јачање капацитета Републике Србије за ефикасно спровођење законских надлежности институција у борби против корупције. Носилац пројекта је Агенција за борбу против корупције, а укупна вредност је 95.580 евра.

Пројекти се спроводе кроз директну комуникацију између словеначког Центра за међународну сарадњу и корисника у Републици Србији.

За више информација посетите сајт:  www.belgrade.embassy.si

Република Турска

Правни оквир за сарадњу са Републиком Турском у домену донаторске, развојне и хуманитарне помоћи у ванредним ситуацијама представља Споразум влада двеју земаља о техничкој и финансијској сарадњи из октобра 2009. године. Његовим потписивањем, званично је почела са радом Турска агенција за сарадњу и координацију у Републици Србији (TIKA) путем које се усмерава и остварује сарадња са институцијама Републике Србије.

Приоритетне области које Република Турска подржава кроз програм развојне сарадње са Републиком Србијом су просвета, здравство, пољопривреда, култура, историјско наслеђе и туризам.

Од примера подршке Републике Турске кроз донаторска средства поменућемо само неколико крупнијих пројеката:  генерална реконструкција и опремање Опште болнице у Новом Пазару, набавка пластеника општинама у окрузима Златиборском, Пчињском, Топличком, Рашком, Моравичком и Борском у Републици Србији, изградња и реконструкција више основних школа у Новом Пазару,  подршка реконструкцији тврђаве Рам код Великог Градишта која траје од 2013. године итд.

Када је реч о помоћи у ванредним ситуацијама, издвојили бисмо помоћ Републике Турске после земљотреса у Краљеву 2010. године, поплава у Новом Пазару 2011. и 2016. године, као и у  отклањању последица поплава које су задесиле Републике Србију у мају 2014. године. Тада су  обезбеђена хуманитарна средства и подршка у износу од 1,350,000 евра, за финансирање више пројеката у седам општина у Републици Србији, намењена регулацији корита, изградњи насипа и обалоутврда река Љиг, Велике Мораве, Западне Мораве и Пека, изградњи новог моста у општини Ражањ итд.

Више информација о помоћи Републике Турске можете да нађете на следећим интернет странама: http://www.tika.gov.tr/en и http://www.tika.gov.tr/upload/oldpublication/sirbistan.pdf.

Савезна Република Немачка

Билатерална развојна сарадња између Савезне Републике Немачке и Републике Србије траје од  2000. године. Републици Србији одобрено је преко 1,8 милијарди евра развојне помоћи из средстава немачког Министарства за сарадњу и развој (BMZ), фондова Министарства животне средине, Пакта за стабилност и других у виду бесповратних средстава и меких зајмова. Пројекте финансијске подршке реализује Немачка развојна банка (KfW), док пројекте техничке помоћи спроводи Немачка агенција за техничку сарадњу (GIZ).

У протеклом периоду, средства немачке развојне помоћи у Републици Србији усмеравана су на реализацију пројеката и програма у три приоритетне области:

Јавна инфраструктура (енергија и вода): снабдевање струјом и топлотном енергијом, водоснабдевање, канализациона инфраструктура (управљање отпадним водама);

Одрживи економски развој и запошљавање: унапређење законских оквира у области финансија и економије, развој финансијског сектора, подршка малим и средњим предузећима, подршка реформи средњег стручног образовања и обуке и

Демократија, државна управа, грађанско друштво: подршка развоју децентрализоване администрације, ефикасне и усмерене на резултате, посебно у домену унапређења транспарентности, владавине права, система правосуђа и уравнотежавања снага различитих делова државне управе, као и помоћ у припреми за приступне преговоре и подршка процесу приступања ЕУ током последњих неколико година. 

По обиму одобрених средстава и значају остварених резултата, Савезна Република Немачка несумњиво представља најважнијег билатералног развојног партнера Републике Србије.

Поред пројеката који се спроводе на националном нивоу, СР Немачка пружа како финансијску, тако и техничку помоћ регионалним пројектима и програмима.

Регионална финансијска сарадња реализује се путем следећих инструмената сарадње:

1. Регионални инструмент за подршку обновљивим изворима енергије и енергетској ефикасности;

2. Европски фонд за Југоисточну Европу и

3. Зелени фонд за развој Југоисточне Европе.

Регионална техничка сарадња реализује се кроз три регионална програма:

1. Отворени регионални фонд за Југоисточну Европу;

2. Регионални програм оснивања Дунавског центра компетентности за јачање региона доњег тока Дунава и

3. Прекогранична сарадња у области социјалног укључивања особа које су жртве трговине људима.

За више информација посетите сајтове: http://www.belgrad.diplo.de/ и www.nemackasaradnja.rs 

Сједињене Америчке Државе

Развојна сарадња са Сједињеним Америчким Државама реализује се посредством Америчке агенције за међународни развој (USAID). Правни основ за сарадњу представљају споразуми о помоћи између Републике Србије и САД за боље функционисање управе и конкурентнију тржишну економију.

Стратегија USAID за Републику Србију за период 2013-2017. година има два развојна циља:

  • унапређење одговорности кључних демократских институција и
  • стварање бољих услова за свеобухватни економски развој.

Приоритетне области развојне сарадње између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава обухватају развој локалних самоуправа, развој малих и средњих предузећа, изградњу институција, владавину права, европске интеграције и  јачање цивилног сектора.

Значајни пројекти у оквиру бољег функционисања управе су:  „Владавина права“ (The Rule of Law project), „Јачање медијског система“ (Strengthening of the media systems), „Јачање отпорности на избегличку кризу“ (Enhancing Local Resilience to Refuge Crisis).

За више информација: https://www.usaid.gov/serbia/democracy-human-rights-and-governance 

Значајни пројекти у оквиру конкурентније тржишне економије су: „Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији“ (Private Sector Development Project) и „Пројекат за конкурентну привреду“ (Competitive Economy Project).

За више информација: https://www.usaid.gov/serbia/economic-growth-and-trade

Словачка Република

Стратешки оквир пружања развојне помоћи Словачке Републике представља Средњорочна стратегија званичне развојне помоћи Словачке  Републике 2014-2018. година.  У области развојне сарадње, правни оквир представља Споразум о развојној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике, потписан 3. децембра 2007. године.

Према специфичним приоритетима које је Словачка Република одредила за Републику Србију, циљеви развојне сарадње су:

1. Развој цивилног друштва, социјални опоравак и регионални развој;

2. Реконструкција локалне инфраструтуре и њен развој и

3. Подршка интеграцијама у међународне структуре и организације.

У наредном периоду, у фокусу билатералне развојне сарадње са Словачком Републиком биће преношење искустава из области европских интеграција и искустава из процеса транзиције и реформи.

У протеклом периоду Словачка је пружала помоћ Србији преко Словачке развојне агенције Slovak Aid.  У периоду 2007-2013. година, преко „Slovak Aidа“ пружена је  финансијска подршка Србији у следећим облицима:

1.  Реализовано је 108 развојних пројеката. Неки од истакнутих су:

            • „Соларна енергија за децу ометену у развоју“  –  реализован 2011. године, у укупном износу од 247.192,14 евра.

• „Демократизација и интеграција“ – реализован 2013. године, у укупном износу од 110.452 евра.

2. Формом малих грантова (пројеката до 5 000 евра), у периоду 2007-2014, Словачка је пружила финансијску помоћ Србији у износу од 600.000 евра, углавном у областима образовања и здравства.

            3. У мају 2011. године Министарство иностраних послова Словачке Републике покренуло је Програм о техничкој подршци – CETIR (Center for Expirience Transfer on Integr ation and Reforms), са циљем размене искустава из области интеграција и реформи.

4. У 2016. години је организована хуманитарна помоћ као саставни део спољне политике Словачке Републике. Ова форма помоћи пружана је Србији углавном за потребе избеглица и миграната, кроз материјалну хуманитарну помоћ укупне вредности 61.500 евра.

За више информација посетите сајт: http://www.mzv.sk/belehrad

Уједињено Kраљевство 

У оквиру развојне сарадња између Републике Србије и Уједињеног Краљевства, представници Британске амбасаде у Републици Србији имају активну улогу у процесу координације развојне помоћи.

Фонд за добро управљање (Good Governance Fund GGF) је вишегодишњи програм а Србији је део овог фонда доступан за подршку реформама у следећим областима: владавина права (правосуђе, борба против корупције, људска и мањинска права итд.), јавна управа, економија и пословно окружење, јачање слободе изражавања.

Фонд за добро управљање  функционише кроз три канала:

1.  Фонд за стратешку подршку (SSF), који је усмерен на пилот пројекте и организације цивилног друштва, кроз пружање директне бесповратне помоћи.  Његов максимални буџет је  око 250.000 евра;

2.  Канал међународних финансијских институција (МFI), који је  пројектован за подршку реформама кроз сарадњу са међународним финансијским институцијама, а тренутно у партнерству са Светском банком, Европском банком за реконструкцију и развој  и UNDP-ом;

3.  Управљaчки фонд (MF), којим управља конзорцијум под вођством PricewaterhouseCoopers (PwC), а укључује техничку помоћ за пројекте развијене у сарадњи са државним институцијама.

Кроз свој Фонд за спречавање сукоба, безбедност и стабилност (CSSF), Велика Британија помаже Републици Србији у две области:

  • Постизање напретка у процесу нормализације односа између Београда и Приштине (260.000 фунти) и
  • Унапређење мањинске политике у Републици Србији (80.000 фунти).

Фонд Reuniting Europe обухвата низ стратешких области које су директно повезане са путем Србије ка чланству у ЕУ: реформа правосуђа, борба против корупције, јачање парламентарних капацитета, побољшање способности креирања политика, финансирање медија и људска права.

За више информација погледати: https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-belgrade.sr

Швајцарска Kонфедерација

Влада Швајцарскe Конфедерације у свом саставу има две институције које су надлежне за развојну помоћ. Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ, енгл. Swiss Development Agency, SDC) налази се при швајцарском Министарству спољних послова и задужена је за развојну помоћ која се односи на подршку пројектима подизања капацитета, техничке помоћи, односно тзв. „soft“ пројеката који за циљ имају реформу административног и општег друштвеног система. Државни секретаријат за економску послове (SECO, енгл. State Secretariat for Economic Affairs SECO), швајцарског Министарства економије надлежан је за развојне пројекте који су искључиво инфраструктурног карактера. На националном нивоу, Швајцарску агенцију за развој и сарадњу и Државни секретаријат за економску послове представља Швајцарска канцеларија за сарадњу у Београду (СЦО, енгл. Swiss Cooperation Office, SCO).

Од септембра 2016., нови тим руководи Канцеларијом за сарадњу, на челу са Урсулом Лојбли, директорком канцеларије, и  Приском Депнеринг, на месту заменице директорке.

Швајцарска стратегија сарадње са Србијом 2018-2021 представља наставак дугогодишње подршке реформским процесима у Републици Србији. Држава Швајцарска присутна је у Србији од 1991. године, што је доказ њене посвећености овом билатералном партнерству. До сада, финансијска подршка износи 350 милиона евра.

Нова Стратегија за период 2018-2021 усмерена је на области управљања, економског развоја и одрживих извора енергије. У наредне четири године, Швајцарска ће определити 95 милиона евра, што је за 10 % више у односу на претходни стратешки период. Швајцарско-српска сарадња заснива се на међусобном поверењу, заједништву и активном учешћу свих релевантних партнера. Стратегија је брижљиво развијана у блиској сарадњи са српским партнерима.

Три области подршке у наредном четвородишњем периоду

Фокусирајући се на иста три поља интервенције као и у претходној Стратегији, Швајцарска јача своју позицију као посвећен и поуздан партнер.

У области управљања подршка у износу од 36 милиона евра биће пружена законодавству на републичком и локалном нивоу у циљу јачања позиције представничких тела, као и њихове надзорне улоге. Пажња ће бити усмерена на капацитете локалних самоуправа у управљању јавним финансијама како би се побољшао укупан квалитет услуга према грађанима и пословном сектору, уз нарочито обраћање пажње на маргинализоване друштвене групе. Подршка цивилном друштву ће имати јачу улогу са циљем оснаживања веза између организација цивилног друштва и грађана како би се повећало њихово учешће и осигурао глас у процесу доношења одлука.

У области економског развоја и запошљавања подршка у износу од 45 милиона евра намењена је побољшању макроекономског оквира, пословног окружења и инклузивних политика за превазилажење неједнакости. У наредне четири године пажња ће бити усмерена на локални економски развој, промоцију трговине, запошљавање младих, дуално образовање и развој приватног сектора у циљу одрживог развоја и квалитетног запошљавања, посебно у руралним срединама.

У области самоодрживе енергије и отпорних градова подршка у износу од 14 милиона евра намењена је јачању експлоатације обновљивих извора енергије, подршци примени мера енергетске ефикасности и јачању капацитета на локалном нивоу за управљање и планирање њихових инфраструктурних активности. Додатно, подршка у овој области биће проширена на активности које ће допринети развоју самоодрживих градова, а у циљу достизања националних циљева енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

Хоризонталне теме Швајцарске сарадње са Србијом

И током наредног четворогодишњег периода Швајцарска ће наставити да се бави питањима неједнакости полова, са посебним фокусом на промоцију женског предузетништва и женских парламентарних мрежа које лобирају за равноправност полова на локалном нивоу. Од 2009. године између Швајцарског секретаријата за миграције (SЕМ) и Владе Србије активно делује Партнерство за миграције (Migration Partnership). У периоду 2016-2019 Швајцарска је пружила подршку у јачању капацитета за управљање миграцијама, побољшању капацитета за пријем, регистрацију тражилаца азила и одобравање иновативног стамбеног модела за мигранте на територији Србије у износу од 2 милиона евра.

За више информација посетите сајт:

https://www.eda.admin.ch/countries/serbia/en/home/representations/cooperation-office.html