Обука ТАЕКС

ТАЕКС

taiex

Таекс (TAIEX) је посебно Одељење у оквиру Генералног директората за проширење Европске комисије. У преводу на наш језик, скраћеница TAIEX значи Биро за техничку помоћ и размену информација (Technical Assistance and Information Exchange Instrument). Таекс пружа подршку партнерским земљама у погледу приближавања и спровођења законодавства Европске уније и у кратком року омогућује добијање стручне помоћи и експертизе за јачање административних капацитета.

Основни циљеви Таекса су:

· Пружање краткорочне техничке помоћи у преношењу законодавства ЕУ у национално законодавство, као и помоћ у његовом спровођењу на националном нивоу;

· Приближавање земаља Европској унији кроз преношење знања и искуства стеченог током претходних кругова проширења ЕУ;

· Пружање обуке државним службеницима земаља корисница ТАЕКС-а;

· Прикупљање и ширење информација међу земљама корисницама ТАЕКС-а;

· Вођење базе података за праћење напретка у приближавању земље ЕУ и идентификовање потреба за додатном техничком помоћи.

Помоћ у оквиру Таекса се пружа кроз експертске мисије, семинаре и студијске посете:

· посете експерата државама корисницима - са циљем пружања савета у законодавном процесу, при интерпретацији прописа ЕУ, као и давањa савета за спровођење усвојених прописа који су усклађени са правом ЕУ;

· студијске посете, које пружају могућност представницима земаља корисника да се директно упознају са праксом примене прописа ЕУ у државама чланицама ЕУ;

· семинари / радионице се организују за веће групе представника држава корисника, ради објашњавања прописа ЕУ. Семинари и радионице могу бити организовани за представнике само једне државе корисника или то могу бити мултилатерални семинари и радионице, на којима се пружа и могућност размене искустава држава корисника;

· мониторинг и анализа напретка - кроз посебне анализе (Peer Reviews) чији је циљ процена стања у појединим областима земље корисника, како би се одредила потреба за даљом помоћи Таекса.

Постоје три групе земаља корисница Таекса:

· Турска, Србија, Македонија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина;

· Турска заједница на северном делу Кипра;

· Алжир, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Египат, Грузија, Израел, Јордан, Либан, Либија, Молдавија, Мароко, Палестина, Сирија, Тунис и Украјина. ТАЕКС у Србији могу користити:

· државни службеници на централном нивоу;

· народни посланици и запослени у парламенту;

· пословна и професионална удружења, социјални партнери, као и представници синдиката;

· правосуђе.

Таекс је увео нови електронскисистем аплицирања за Таекс догађаје који се састоји у попуњавању електронског формулара на линку

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm.

Начин аплицирања

Одласком на линк https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm,отвориће се поље у које је потребно унети е-адресу особе која попуњава апликацију, након чега ће на ту адресу стићи нови апликациони формулар (new application form). Притиском на тај линк отвориће се електронски формулар који је потребно попунити. Формулар се састоји од четири поља: request, applicant, content  и logistic. Потребно је прво обележити да ли се аплицира за семинар, експертску мисију или студијску посету, а након тога попунити сва поља траженим подацима.

Молимо вас да након попуњавања, апликацију снимите и пошаљете Таекс координатору у Министарству за европске интеграције (контакт-особа је Јелена Стеванов, jelena.stevanov@mei.gov.rs). Након што добијете позитиван одговор из Министарства за европске интеграције, апликацију можете послати притиском на поље SUBMIT TO TAIEX.

За доношење одлуке о захтеву Таексу углавном је потребно између две и четири недеље. Кад је пријава прихваћена, институција која je поднела захтев за коришћење Таекса има обавезу да припреми програм и позове учеснике.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: