Консолидована верзија Уговора о ЕУ и Уговора о функционисању ЕУ доступна и на српском језику

20. децембар 2019. | Београд

Консолидована верзија Уговора о ЕУ и Уговора о функционисању ЕУ доступна и на српском језику

Ј. Јоксимовић: Отварање поглавља доказ да Србија спроводи реформе

10. децембар 2019. | Брисел

Ј. Јоксимовић: Отварање поглавља доказ да Србија спроводи реформе

Ј. Јоксимовић и Вархеји: Верујемо да Србија може да буде прва спремна за чланство

10. децембар 2019. | Брисел

Ј. Јоксимовић и Вархеји: Верујемо да Србија може да буде прва спремна за чланство

Ј. Јоксимовић: Нови прелаз доказ бриге о интересима грађана

11. октобар 2019. | Рабе

Ј. Јоксимовић: Нови прелаз доказ бриге о интересима грађана
Ј. Јоксимовић: Најзначајније је да постоји јасна ЕУ будућност за Западни Балкан

27. фебруар 2020. | Праг

Ј. Јоксимовић: Најзначајније је да постоји јасна ЕУ будућност за Западни Балкан

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић предводила је данас делегацију Србије на састанку министара иностраних послова држава Вишеградске групе и Западног Балкана, а том приликом истакла је да је учешће наше делегације важно јер су земље В4 показале да су искрени пријатељи политике проширења ЕУ, као и региона и наше земље.

Ј. Јоксимовић: Подршка реформи образовања остаје међу приоритетима развојне помоћи ЕУ

25. фебруар 2020. | Београд

Ј. Јоксимовић: Подршка реформи образовања остаје међу приоритетима развојне помоћи ЕУ

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић изјавила је данас да ће образовање бити једна од најзначајнијих активности коју ће Европска унија (ЕУ) подржавати кроз будуће фондове, било да је реч о ИПА или регионалним фондовима, уз напомену да ресорно министарство ради на припреми стратешког документа „Партнерство за развој“ о националним приоритетима за развојну помоћ до 2025. године, а у којем је и образовање препознато као важна компонента у развоју људских ресурса и читавог друштва.

Ј. Јоксимовић и Гонзалес – Барба Перa: Шпанија искрено подржава европску будућност Србије

24. фебруар 2020. | Београд

Ј. Јоксимовић и Гонзалес – Барба Перa: Шпанија искрено подржава европску будућност Србије

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић и државни секретар МИП Шпаније за европске послове Хуан Гонзалес - Барба Пера разговарали су о активностима Србије у даљем процесу приступања, сарадњи две државе у процесу евроинтеграција, ситуацији у региону, билатералним односима и другим темама.

Ј. Јоксимовић: Битно је да наставимо европски пут, одлучићемо по којој методологији

21. фебруар 2020. | Београд

Ј. Јоксимовић: Битно је да наставимо европски пут, одлучићемо по којој методологији

Нова методологија за Србију, ако одлучимо да је применимо, није лоша, али није ни ништа посебно боља, изјавила је министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић. Она (нова методологија) води ка вештачком уједначавању региона, али се ми због тога не жалимо, каже министар.

Отворена радионица о јавном наступу и вештини комуницирања о ЕУ

24. фебруар 2020. | Београд

Отворена радионица о јавном наступу и вештини комуницирања о ЕУ

Министарство за европске интеграције, у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), a у оквиру пројекта Подршка реформи јавне управе у Србији, организовало је дводневну радионицу „Вештине комуницирања о ЕУ и јавни наступ у приступним преговорима за чланове преговарачких група“.

Министарство ЕИ: Трећеразредни критизерски методи дела НВО

18. фебруар 2020. | Београд

Министарство ЕИ: Трећеразредни критизерски методи дела НВО

Министарство за европске интеграције оценило је данас да смо још једном сведоци како се део тзв. невладиног сектора, уместо да доприноси креирању позитивне климе у погледу евроинтеграција Србије, где се свакако подразумева и давање смислених критика са циљем јачања наших капацитета, заправо служе трећеразредним критизерским методама, стављајући се тако искључиво у функцију продужене руке одређених опозиционих кругова.

Одабир тематских приоритета Програма прекограничне сарадње Србије са Мађарском 2021 – 2027

14. фебруар 2020. |

Одабир тематских приоритета Програма прекограничне сарадње Србије са Мађарском 2021 – 2027

Министарство за европске интеграције у сарадњи са CESCI-јем (Central European Service for Cross-border Initiatives) позива заинтересоване за прекограничну сарадњу да својим искуством и потребама допринесу припреми ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија са циљем одабира тематских приоритета који ће на најбољи начин одсликавати локалне потребе.  

Отворен семинар за Поглавље 29 – царинска унија

29. јaнуар 2020. | Београд

Отворен семинар за Поглавље 29 – царинска унија

Министарство за европске интеграције, у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), a у оквиру пројекта Подршка реформи јавне управе у Србији, организовало је тродневни семинар „Подршка Преговарачком поглављу 29 – Финансијска анализа економских оператера у транзитној процедури“.

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума о јавној набавци услуге осигурања запослених, партије 1 И 2, ЦЈН 6/2018

31. децембар 2019.

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума о јавној набавци канцеларијског материјала, партије 10, 11, 14, 15 И 17, ЦЈН 7/2019

30. децембар 2019.

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума о јавној набавци услуге мобилне телефоније, ЦЈН 7/2018

25. децембар 2019.

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума о јавној набавци, ЦЈН – рачунарски материјал за партију 6

19. новембар 2019.

Јавни позив за ангажовање лица за управљање пројектом „Подршка председавању РС Јадранско-јонском макро-регионалном стратегијом (EUSAIR), укључујући организацију 5. годишњег форума, пратећих и других догађаја“

20. фебруар 2020.

Крајњи рок за достављање понуда:
27. фебруар 2020. у 15:30h

[детаљније...]

Министарство за европске интеграције оглашава јавни позив за ангажовање лица за послове:

Управљања пројектом „Подршка председавању РС Јадранско-јонском макро-регионалном стратегијом (EUSAIR), укључујући организацију 5. годишњег форума, пратећих и других догађаја“– 1 извршилац;

Опис посла:

Основни задатак менаџера пројекта јесте пружање подршке Министарству за европске интеграције – Сектору за програме прекограничне и транснационалне сарадње и сарадњу са органима и организацијама на локалном и регионалном нивоу ради ефикаснијег коришћења фондова у процесу председавања Јадранско-јонском макро-регионалном стратегијом (EUSAIR), првенствено кроз организацију годишњег форума и других састанака и тематских догађаја у оквиру председавања Републике Србије Јадранско-јонском стратегијом. 

Специфичне активности су: 
-    Техничкo и административно управљање пројектом у циљу квалитетног и правовременог извршења пројектних активности укључујући праћење спровођења уговора за организацију годишњег форума у складу са договореним планом рада; 
-    Оперативна и административна подршка EUSAIR националним координаторима у Републици Србији у обављању свакодневних задатака из домена припреме програма и организације форума, других састанака и тематских догађаја у оквиру РС председавања;
-    Подршка у спровођењу јавне набавке за услуге техничке организације форума и пратећих догађаја и припрема плана реализације форума; 
-    Редовна комуникација са агенцијом ангажованом за техничку реализацију форума и других догађаја и обезбеђивање правовремених информација неопходних за припрему и организацију годишњег форума кроз координисано прикупљање информација од релевантних служби у Министарству за европске интеграције (МЕИ) и Министарству спољних послова (МСП) РС, Европске комисије и других заинтересованих страна укључених у организацију форума; 
-    Редовно извештавање националних координатора о раду агенције задужене за техничку реализацију форума; 
-    Сарадња са пројектним службеником за комуникације у процесу промовисања и комуникације председавања макро-регионалном стратегијом и годишњег форума;
-    Припрема извештаја са годишњег форума и других догађаја;
-    Припрема извештаја (наративних и финансијских) о спровођењу пројекта у складу са уговором о додели бесповратних средстава и релевантним ЕУ и националним правилима и сарадња са екстерним ревизорима;
-    Остали послови по налогу надређених.

Послови ће се обављати у периоду од пет месеци од датума закључивања уговора.

Средства за исплату хонорара за горе наведену позицију обезбеђена су буџетом пројекта. Уговор ће бити потписан између Министарства за европске интеграције као Наручиоца посла са једне стране и ангажованог лица као Извршиоца посла са друге стране Извршиоца посла у периоду трајања уговора.

Услови ангажовања: 

-    Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко–технолошких наука  на основним академским студијама (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (минимално 240 EСПБ бодова);
-    Најмање 3 године релевантног радног искуства;
-    Одличне комуникационе вештине и искуство рада у тиму; 
-    Одлично познавање српског и енглеског језика;
-    Знање рада на рачунару.

Начин подношења пријава:

Пријаве се подносе на е-адресу: cbc@mei.gov.rs у року од осам дана од датума објављивања јавног позива на интернет страници Министарства за европске интеграције, (www.mei.gov.rs). Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до последњег дана наведеног рока, односно до  27. фебруара 2020. године.

Садржај пријаве:

Пријава са пропратним мотивационим писмом и биографијом на српском језику, поред осталог мора садржати: име и презиме кандидата, адресу становања, податке о образовању, податке о дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве и одговорности на тим пословима, податке о евентуалном стручном усавршавању и евентуалним посебним областима знања, контакт адресу и телефон кандидата.

Избор кандидата:

На разговор ће бити позвани кандидати који задовољавају тражене услове, најкасније у року од пет дана од датума истека рока за подношење пријаве. Током разговора ће бити проверено знање енглеског језика. 
 

Јавни позив за ангажовање службеника за комуникације на пројекту „Подршка председавању РС Јадранско-јонском макро-регионалном стратегијом (EUSAIR), укључујући организацију 5. годишњег форума, пратећих и других догађаја“

20. фебруар 2020.

Крајњи рок за достављање понуда:
27. фебруар 2020. у 15:30h

[детаљније...]

Министарство за европске интеграције оглашава јавни позив за ангажовање лица за послове:

Службеника за комуникације на пројекту „Подршка председавању РС Јадранско-јонском макро-регионалном стратегијом (EUSAIR), укључујући организацију 5. годишњег форума, пратећих и других догађаја“– 1 извршилац;

Опис посла:

Основни задатак службеника за комуникације јесте пружање подршке Министарству за европске интеграције – Сектору за програме прекограничне и транснационалне сарадње и сарадњу са органима и организацијама на локалном и регионалном нивоу ради ефикаснијег коришћења фондова, у процесу координације и реализације комуникација председавањa Јадранско-јонском макро-регионалном стратегијом, првенствено EUSAIR годишњег форума и других догађаја. 

Специфичне активности су: 

-    Заједнички рад и свакодневна комуникација са сарадницима у сектору комуникација, менаџерима других сектора и пројектним службеником;
-    Израда плана комуникација за годишњи форум у складу са свеобухватном стратегијом и планом комуникација за Јадранско-јонску макро-регионалну стратегију;
-    Подршка службама за комуникације МЕИ и МСП у односима са медијима и новинарима у вези са форумом и подршка у провери и објављивању садржаја за вебсајтове и друштвене мреже надлежних иниституција – на српском и енглеском језику;
-    Прикупљање и консолидовање информација од релевантних служби у МЕИ и МСП  потребних агенцији за припрему комуникацијског садржаја за реализацију форума;
-    Праћење обавеза и рокова договорених са агенцијом за услуге комуникације у складу са планом комуникација за форум; 
-    Редовно извештавање о извршеним активностима комуникацијске агенције и обезбеђивање несметане комуникације са агенцијом за организацију догађаја у вези са комуникацијама и видљивости на форуму у сарадњи са менаџером пројекта;
-    Провера квалитета садржаја и координација одобрења материјала и производа агенције за комуникације, посебно у области екстерне комуникације у оквиру реализације форума, и са посебним освртом на поштовање правила видљивости ЕУ финансирања; 
-    Документација реализованих активности;
-    Сарадња са менаџером пројекта у процесу комуникације председавања макро-регионалном стратегијом и годишњег форума;
-    Учешће у припреми извештаја са годишњег форума и других догађаја као и извештаја о реализацији пројекта (наративни извештај);
-    Остали послови по налогу надређених.
Послови ће се обављати у периоду од четири месеци од датума закључивања уговора.

Средства за исплату хонорара за горе наведену позицију обезбеђена су буџетом пројекта. Уговор ће бити потписан између Министарства за европске интеграције као Наручиоца посла са једне стране и ангажованог лица као Извршиоца посла са друге стране у периоду трајања уговора.
 
Услови ангажовања: 

-    Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко–технолошких наука  на основним академским студијама (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (минимално 240 EСПБ бодова);
-    Најмање 3 године релевантног радног искуства;
-    Одличне комуникационе вештине и искуство рада у тиму; 
-    Одлично познавање српског и енглеског језика;
-    Знање рада на рачунару.

Начин подношења пријава:

Пријаве се подносе на е-адресу: cbc@mei.gov.rs у року од осам дана од датума објављивања јавног позива на интернет страници Министарства за европске интеграције, (www.mei.gov.rs). Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до последњег дана наведеног рока, односно до  27. фебруара 2020. године.

Садржај пријаве:

Пријава са пропратним мотивационим писмом и биографијом на српском језику, поред осталог мора садржати: име и презиме кандидата, адресу становања, податке о образовању, податке о дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве и одговорности на тим пословима, податке о евентуалном стручном усавршавању и евентуалним посебним областима знања, контакт адресу и телефон кандидата.

Избор кандидата:

На разговор ће бити позвани кандидати који задовољавају тражене услове, најкасније у року од пет дана од датума истека рока за подношење пријаве. Током разговора ће бити проверено знање енглеског језика. 
 

Конкурс за ангажовање оцењивача предлога пројекта у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020

31. јaнуар 2020.

Крајњи рок за достављање понуда:
28. фебруар 2020. у 15:00h

[детаљније...]

Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије објављује конкурс за ангажовање оцењивача предлога пројеката у оквиру Другог позива за подношење предлога пројеката Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020 (референтни број позива: (EuropeAid/165834/ID/ACT/Multi )

Потенцијални кандидати морају да испуњавају следеће услове:

Квалификације

 • Висока стручна спрема;
 • Одлично познавање енглеског језика;
 • Познавање рада на рачунару;
 • Добре аналитичке вештине и вештине писања;
 • Искуство у писању извештаја.

Опште радно искуство

 • Минимално девет година општег радног искуства.

Специфично радно искуство

 • Минимално шест, пожељно 10 година релевантног радног искуства у једном или више сектора који се односе на тематске приоритете Позива (унапређење запошљавања радне снаге и повећање могућности запошљавања, побољшање одрживог планирања заштите животне средине и промоција биодиверзитета, унапређење система управљања за интервенције у ванредној ситуацији);
 • Минимално две године радног искуства у управљању, надзору и изради програма подршке и/или пројеката; претходно искуство у оцењивању предлога пројеката/програма финансираних од стране ЕУ и других донатора на подручју Западног Балкана, као и позива повезаних са предметним позивом ће бити сматрано као предност;

Познавање локалних језика ће бити сматрано као предност.

Спремност за путовања у суседне земље, по потреби.

Циљ овог конкурса формирање листе заинтересованих кандидата.

Када листа буде састављена, уговорно тело може одабрати и позвати кандидате који испуњавају наведене услове да учествују на практичним вежбама и разговорима. Услови за даље учешће и одабир кандидата детаљно су наведени у документу „Опис послова за стучњаке у оцењивању грант апликација примљених у оквиру Позива за подношење предлога пројеката”.

Своју биографију, у формату из прилога, пошаљите на е-маил адресу Сектора за Програме прекограничне и транснационалне сарадње и сарадње са органима и организацијама на локалном и регионалном нивоу ради ефикаснијег коришћења фондова: cbc@mei.gov.rs

За више информација погледајте документа.

Приликом слања електронске поште молимо вас да ставите следећу назнаку: „Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина – Конкурс – референтни број: EuropeAid/ EuropeAid/165834/ID/ACT/Multi “.

Сви заинтересовани који пошаљу своју пријаву до 28.02.2020. године, до 15,00 часова, биће укључени у листу.

НАПОМЕНА: Укључивање у листу не обавезује уговорно тело да позове потенцијалног кандидата на учешће у практичној вежби и разговору.

Јавни позив за ангажовање експерта за комуникације - ИНТЕРРЕГ ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија

14. јaнуар 2020.

Крајњи рок за достављање понуда:
24. јaнуар 2020. у 15:30h

[детаљније...]

Министарство за европске интеграције, оглашава јавни позив за ангажовање лица за послове на спровођењу ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија (У даљем тексту: Програм):

Експерт за комуникације, у главној канцеларији Заједничког секретаријата у Софији, Република Бугарска – један (1) извршилац.

Опис посла:

Основни задатак експерта за комуникације, са радним местом у главној канцеларији Заједничког секретаријата (ЗС) у Софији, Бугарска, је одговорност за развој и спровођење годишњег плана информисања и комуникација за конкретан ИНТЕРРЕГ ИПА Програм прекограничне сарадње између Бугарске и Србије, као и пружање савета партнерима у оквиру пројеката који се спроводе у оквиру овог Програма, а у вези са комуникационим активностима. Експерт за комуникације одговоран је за све активности везане за комуникацију и видљивост Програма.

Специфичне активности су:

 • Пружање подршке у припреми и спровођењу комуникационе стратегије у оквиру програма;
 • Презентовање програма и координација свих информација у јавности;
 • Пружање подршке Руководиоцу ЗС у активностима везаним за видљивост, информисање и јавно саопштавање;
 • Пружање савета, подршке и информација подносиоцима предлога пројекта и пројектним партнерима о питањима која се тичу Програма, током припреме, аплицирања и спровођења пројеката;
 • Учешће у јавним догађајима од значаја за видљивост Програма, организовање и давање доприноса на семинарима и конференцијама о Програму и пројектима у оквиру Програма, по потреби;
 • Пружање подршке у организацији догађаја за тражење партнера за потенцијалне подносиоце предлога пројекта у целом програмскoм подручју;
 • Пружање подршке у развоју и изради пројекта спровођењем циљаних активности у погледу јавног саопштавање и комуникације;
 • Давање савета пројектним партнерима о могућностима и обавезама видљивости, информисања и јавног саопштавања;
 • Пружање подршке у припреми и сталном ажурирању информација за веб страницу и друштвене мреже Програма, као и у припреми памфлета, брошура, публикација и другог промотивног материјала;
 • Прикупљање, обједињавање и саопштавање постигнућа у оквиру пројеката и Програма, као и вођење базе података добрих пракси;
 • Пружање помоћи и давање доприноса у изради годишњих извештаја о напретку;
 • Пружање подршке у изради приручника за управљање пројектом;
 • Пружање подршке у припреми састанака Заједничког одбора за праћење и, по потреби, у писменом поступку доношења одлука;
 • Учешће у образовним активностима и обукама поверено од стране Руководиоца ЗС / Тела за управљање;
 • Пружање благовремених и тачних информација о Програму, посебно медијима и широј јавности;
 • Обављање општих канцеларијских послова (кореспонденција, слање поште, спољна комуникација, одговарање на захтев шире јавности);
 • Обављање осталих послова у складу са важећим процедурама и по налогу непосредног руководиоца.

Услови ангажовања:

 • Стечено високо образовање из области комуникација, новинарства, односа са јавношћу, јавне администрације или друге релевантне области (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним академским студијама у трајању од најмање четири године (минимално 240 EСПБ бодова);
 • Опште професионално искуство релевантно за дато факултетско образовање – најмање три године након завршеног факултета
 • Одлично знање говорног и писаног енглеског језика и једног од националних језика дате државе учеснице;
 • Одлично познавање рада на рачунару;
 • Искуство у коришћењу и вођењу база података;
 • Претходно искуство у раду са програмима/пројектима финансираним од стране ЕУ (по могућности ИНТЕРРЕГ програм) сматраће се предношћу;
 • Искуство у организовању информативних догађаја и других комуникацијских активности, укључујући конференције и сајмове сматраће се предношћу;
 • Искуство у уређивању публикација, укључујући координисање целокупног процеса уређивања публикација сматраће се предношћу;
 • Одличне комуникационе вештине, искуство у раду са медијима, као и вештине саветовања, презентације, писања и уређивања.

Начин подношења пријава:

Пријаве се подносе на е-адресу: cbc@mei.gov.rs у року од десет дана од дана његовог објављивања на интернет страни Министарства за европске интеграције, (www.mei.gov.rs). Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до последњег дана наведеног рока, односно до 24. јануара 2020. године у 15:30 сати.

Садржај пријаве:

Пријава са пропратним мотивационим писмом и биографијом на енглеском језику, поред осталог мора садржати: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве и о одговорности на тим пословима, податке о евентуалном стручном усавршавању и податке о евентуалним посебним областима знања, контакт адресу и телефон кандидата.

Избор кандидата:

На разговор ће бити позвани кандидати који задовољавају тражене услове, најкасније у року од пет дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Напомена:

Експерт за комуникације ће бити ангажован у главној канцеларији Заједничког секретаријата у Софији, Република Бугарска, у просторијама и у оквиру радног времена Министарства регионалног развоја и јавних радова Републике Бугарске, као Управљачког тела Програма, у складу са релевантним законима Републике Бугарске. Послови ће се обављати закључно са 31.12.2023. године, са могућношћу продужетка у складу са правилима Програма и потребама послодавца. Очекивана плата за особе без социјалног осигурања у Републици Бугарској је до 1150 евра (што износи 2300 лева), пре опорезивања.

youtube

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: