Министарство за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Ханс Зајдел организује семинар „Стручна редактура у теорији и пракси”

03. април 2024. | Београд

Министарство за европске интеграције у сарадњи са фондацијом Ханс Зајдел организује семинар „Стручна редактура у теорији и пракси”

Основни циљ ове обуке јесте упознавање са системом припреме правних тековина ЕУ на српском језику, његовим значајем у процесу приступања ЕУ, инструментима за успостављање јединствене терминологије, као и са захтевима квалитета, конкретним задацима и резултатима који се очекују од стручног редактора.

Семинару присуствују представници Министарства унутрашњих послова, Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Министарства информисања и телекомуникација, Министарствa заштите животне средине и Комисије за заштиту конкуренције.