Конституисане Комисија и Поткомисија за капиталне инвестиције

08. фебруар 2024. | Београд

Конституисане Комисија и Поткомисија за капиталне инвестиције

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић председавала је данас конститутивној седници Комисије и Поткомисије за капиталне инвестиције, на којој је усвојена листа пројектних идеја које ће бити предложене за финасирање из средстава Инвестиционог оквира за Западни Балкан.

На седници је усвојено осам предлога који доприносе реформама у области енергетике, одрживе енергије, инфраструктурних пројеката, пре свега железничке инфраструктуре, као и заштите животне средине, а који ће допринети одрживом унапређењу српске привреде.

Предложене инвестиције односе се на ревитализацију и доградњу четвртог агрегата ХЕ Потпећ, на интеграцију соларно-термалног постројења у систем даљинског грејања Новог Сада, широкопојасну мрежу у руралним деловима, изградњу и опремање БИО 4 кампуса, магистрални гасовод Ниш – Велика Плана – Батајница – Хоргош, са компресорским станицама.

Такође, односе се и на затварање и санацију општинских несанитарних депонија и изградњу рециклажних дворишта у региону Нови Сад, на затварање и санацију несанитарних депонија у градовима-општинама шест регионалних центара за управљање отпадом и на убрзање развоја железнице на Балкану кроз комерцијализацију.

Ефикасна реализација ових пројеката је од изузетног значаја, имајући у виду то да они представљају важну компоненту развоја домаће привреде.

За праћење и реализацију ових пројеката биће задужени Министарство финансија и Министарство за европске интеграције, у сарадњи са другим надлежним институцијама Владе Србије.

Комисија и Поткомисија основане су у складу са новом Уредбом о капиталним пројектима, чија је примена почела у новембру 2023. године, чиме је настављен рад на реформи управљања јавним инвестициjама.

Извор: Влада Србије