Информације Актуелности

Јавне консултације у вези са програмирањем ИПА III Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора 2021-2027

15. април 2021. | Београд

Јавне консултације у вези са програмирањем ИПА III Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора 2021-2027

Полако улазимо у завршну фазу припреме ИПА III Програма прекограничне сарадње Србија –Црна Гора за следећу седмогодишњу финансијску перспективу 2021 – 2027.

Други нацрт Програмског документа ће бити представљен на Јавним консултацијама које ће бити одржане 21.априла 2021. године (10:00 – 12:00 часова) и овом приликом  вас позивамо да дате свој допринос овом важном процесу давањем ваших предлога за унапређење овог документа. Добро уочене и добро описане потребе доводе до боље дефинисаних активности за постизање циљева.

Молимо вас да дате допринос процесу одлучивања и унапредите квалитет процеса програмирања тако што ћете попунити кратак упитник путем линка.

Такође охрабрујемо вас да ову поруку проследите свим појединцима и институцијама и/или организацијама, које би, по вашем мишљењу, могле допринети бољем разумевању потреба програмског подручја овог прекограничног Програма њиховим активним учешћем у овом заједничком и транспарентном процесу програмирања ИПА III.

Уколико желите да узмете учешће на  јавним консултацијама, следите овај линк.

Хвала вам на доприносу, подршци и сарадњи.

Заједнички технички секретаријат Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора