Информације Актуелности

Ј. Јоксимовић: Трећа транша подршке ЕУ за сектор образовања

13. август 2020. | Београд

Ј. Јоксимовић: Трећа транша подршке ЕУ за сектор образовања

Министар за европске интеграције и Национални ИПА координатор Јадранка Јоксимовић упутила је данас Европској комисији захтев за исплату треће, последње, транше у оквиру спровођења Секторске буџетске подршке за сектор образовања.               

У складу са захтевом, очекује се да ће до краја текуће године у буџет Србије бити уплаћено 6,57 милиона евра.               

„Образовање има стратешку важност за економски и друштвени развој државе и развијање друштва заснованог на знању. У питању је свеобухватна област која представља основ за развој људског капитала, повећање степена запошљавања, превенцију ризика од сиромаштва и социјалне искључености, те стога представља стуб одрживог развоја“, рекла је Јоксимовић у писаној изјави за Танјуг.               

Министар је додала да су у претходном периоду направљени важни кораци, као што је реформа образовних програма, увођење дуалног и предузетничког образовања, рад на успостављању Националног оквира квалификација, коришћење нових технологија...               

Јоксимовић је, међутим, указала да постоје области у којима је неопходно  додано унапређење и на којима треба још радити, због чега је Србија захвална ЕУ на спремности да настави подршку и из ИПА III.               

Министар је подсетила да је на њену иницијативу подршка ЕУ обезбеђена у облику секторске буџетске помоћи, узимајући у обзир стратешки значај овог сектора, чиме се спровођење конкретних реформи подржава бесповратним средствима ЕУ.               

Влада Србије је кроз програм за 2016. годину добила подршку ЕУ за додатно улагање у реформу система образовања у износу од 27,4 милиона евра одакле је 24 милиона евра опредељено за конкретне реформске процесе у форми буџетске помоћи а 3,4 милиона за додатну техничку помоћ.               

Секторски реформски уговор је потписан у септембру 2017. године, са намером да траје три године.               

„До сада је у буџет Србије, на основу спровођења буџетске подршке за сектор образовања, уплаћено више од 14 милиона евра док су у трећој, последњој години спровођења, значајни резултати постигнути на унапређењу професионалних капацитета наставника за реализацију наставних планова и програма заснованих на исходима учења, побољшању услова образовања за ромску децу и ученике који су укључени у предуниверзитетско образовање и васпитање, као и развијању система Националног оквира квалификација“, навела је Јоксимовић.  

Извор: Танјуг