Информације Актуелности

„Повеља ЕУ о основним правима“ преведена на српски језик

15. јул 2020. | Београд

„Повеља ЕУ о основним правима“ преведена на српски језик

„Повеља Европске уније о основним правима“, коју су 2000. године прогласили Европски парламент, Савет министара и Европска комисија, а која је ступањем на снагу Лисабонског споразума 2009. године постала и правно обавезујућа у ЕУ, званично је преведена на српски језик и доступна је на сајту Министарства.

Повеља о основним правима ЕУ садржи шест основних права и слобода заштићених у ЕУ, а то су: достојанство, слободе, једнакост, солидарност, грађанска права, правда.

„Унија доприноси очувању и развоју ових заједничких вредности, при чему поштује разноликост култура и традиција народа Европе, као и национални идентитет држава чланица и организацију њихових органа власти на националном, регионалном и локалном нивоу; она настоји да подстиче уравнотежени и одрживи развој и обезбеђује слободно кретање лица, услуга, робе и капитала, као и слободу пословног настањивања”, наводи се у тексту Повеље.

Документ је превело Министарство за европске интеграције, у сарадњи са Републичким секретаријатом за законодавство и другим државним органима који су надлежни  за поједине  области обухваћене Повељом.