Информације Актуелности

Одржана радионица о коришћењу ауторских дела у области права интелектуалне својине

25. јун 2020. | Београд

Одржана радионица о коришћењу ауторских дела у области права интелектуалне својине

Министарство за европске интеграције, у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину и Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), a у оквиру пројекта Подршка реформи јавне управе у Србији, организовало је радионицу „Подршка преговарачкој позицији за Поглавље 7 - коришћење ауторских дела чији носилац права није идентификован или није пронађен“.

Основни циљ радионице јесте представљање најбољих пракси Европске уније у погледу основних елемената Директиве о одређеним видовима коришћења ауторских дела, чији носилац права није идентификован или пронађен. Учесници су се информисали о значају успостављања јединственог Европског регистра за напуштена дела, као и са начинима на који таква дела, која су део културног наслеђа, буду доступна јавности.

Обука је организована за представнике институција надлежних за Преговарачко поглавље 7 – право интелектуалне својине.