Програм прекограничне сарадње Мађарске и Србије организује информативне семинаре за потенцијалне кориснике у Србији

8. август 2019. |

Програм прекограничне сарадње Мађарске и Србије организује информативне семинаре за потенцијалне кориснике у Србији

Интеррег-ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија биће домаћин целодневних семинара за подносиоце предлога пројеката (потенцијалне кориснике) у Србији, у оквиру свог Трећег позива за подношење предлога пројеката.

Инфо дани ће у Србији бити одржани у Новом Саду и у Суботици, према следећем распореду:

Нови Сад – 14. август 2019. године, од 09:30 до 16:00 часова, Шератон Нови Сад, Полгар Андраша 1;

Суботица – 28. август 2019. године, од 09:30 до 16:00 часова – место одржавања семинара ће бити накнадно објављено на интернет страници Програма.

Неопходно је да се заинтересовани региструју пре догађаја путем имејла на адресу: dban@interreg-ipa-husrb.com, прецизирајући семинар на ком желе да присуствују, име организације и име/имена учесника. Агенда ових догађаја се може преузети на интернет страници Програма www.interreg-ipa-husrb.com.

Семинари Инфо дани биће одржани на обе стране мађарско-српске границе са циљем да се подносиоцима предлога пројеката представи процес подношења пријаве, као и карактеристике и циљеви Програма. Ови догађаји представљају добру прилику за питања и директну консултацију са Програмским менаџерима, као и умрежавање са потенцијалним пројектним партнерима.

У Мађарској је одржан Инфо дан у Кечкемету 30. јула. Такође, планиран је још један догађај 27. августа 2019. године у Сегедину.

Трећи позив за подношење предлога пројеката биће отворен до 30. септембра 2019. године за пријаве поднете путем ИМИС 2014-2020 Апликационог модула, коме се може приступити путем одељка Позив за подношење предлога пројеката на интернет страници Програма.

Укупан износ ИПА средстава од 10,38 милиона евра у оквиру Трећег позива намењен је широком дијапазону подносилаца предлога пројеката (непрофитним организацијама) и акција у пограничном региону Мађарске и Србије који се баве једним од четири приоритета Програма:

  • Унапређивање прекограничних система за управљање водама и превенцију ризика;
  • Смањење саобраћајних уских грла у прекограничној саобраћајној мрежи;
  • Стимулисање сарадње у области туризма и очувања културног наслеђа;
  • Унапређивање економске конкурентности МСП кроз развој вођен иновацијама.

Обавезно је да се пројекти одабрани за финансирање спроведу у оквиру Програмске области, која укључује жупаније Чонград и Бач-Кишкун у Мађарској и округе: Западна Бачка, Северна Бачка, Северни Банат, Јужна Бачка, Средњи Банат, Јужни Банат и Срем у Србији.

Потенцијалним подносиоцима предлога пројеката ће за даљу консултацију и асистенцију бити на располагању Заједнички секретаријат и Антена Заједничког секретаријата Програма.

О програму 

Интеррег–ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија имплементира се у оквиру финансијског периода 2014-2020 Европске уније, путем Инструмента за претприступну помоћ (ИПА). По принципу „заједничког система управљања“ земаља учесница – Мађарске и Србије, програм финансира и подржава пројекте сарадње организација из Програмске области – округа Чонград и Бач-Кишкун у Мађарској и округа Западна Бачка, Северна Бачка, Јужна Бачка, Северни Банат, Средњи Банат, Јужни Банат и Срем у Србији.

Програм помаже развој и стабилност пограничног региона, унапређује општи квалитет живота у њему, омогућава економску сарадњу организација из ове две земље, негује заједнички идентитет, културно и историјско наслеђе пограничног региона и доприноси његовој еколошкој одрживости и сигурности.

За више информација, молимо посетите интернет страницу Програма: www.interreg-ipa-husrb.com.