Информације Актуелности

Резултати конкурса за најбоље студентске радове о Европској унији

8. јул 2019. | Београд

Резултати конкурса за најбоље студентске радове о Европској унији

На конкурсу за студентске радове о Европској унији, који је Министарство за европске интеграције расписало 5. априла 2019. године, најбоље оцењени су следећи радови:

  1. Јединствено тржиште радне снаге: Ел Дорадо или лажна нада (Прворангирани)
  2. Преговарачко поглавље осам као развојна шанса у процесу европских интеграција Републике Србије (Другорангирани)
  3. Питање одрживог развоја у процесу приступања Србије Европској унији (Трећерангирани)

Министарство за европске интеграције расписало је овај конкурс са циљем да непосредно укључи младе академске грађане у отворену аргументовану дебату о битним аспектима приступног процеса и чланства Републике Србије у Европској унији.

На конкурс је у предвиђеном року стигло 12 радова, а сви су испунили основне критеријуме и стандарде за припрему рада који су наведени у објављеној конкурсној документацији.

Одлуку о три прворангирана рада донела je конкурсна комисија у саставу: др Јелица Стефановић – Штамбук, редовни професор на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, др Владимир Вулетић, редовни професор на Филозофском факултету Универзитета у Београду и др Маја Лукић Радовић, ванредни професор на Правном факултету Универзитета у Београду.

Конкурсна комисија је након читања и оцењивања свих радова, констатовала да су радови пристигли на конкурс, посматрано у целини, на задовољавајућем академском нивоу. Међу пристиглим радовима није било случајева злоупотребе и плагирања садржаја.

Чланови конкурсне комисије сагласни су и у оцени да конкурс за избор најбољих индивидуалних студентских радова о европској интеграцији и процесу приступања наше земље Европској унији представља важну иницијативу Министарства за европске интеграције која доприноси не само квалитетнијем и комплекснијем промишљању о ЕУ, заједно са свим процесима и трансформацијама које интеграција Србије овој заједници подразумева, већ и подизању нивоа свести међу студентима о значају академског писања и приступа темама које су од суштинског значаја за целокупно друштво.

Конкурсна комисија закључила је и да овај наградни темат доприноси бољем информисању јавности о значају европских интеграција за српско друштво.

Записник о евалуацији радова пристиглих на Конкурс за избор најбољих студентских радова о Европској унији Министарства за европске интеграције можете да преузмете овде.