Информације Актуелности

Објављен трећи позив за достављање предлога пројекта у оквиру Јадранско-јонског транснационалног програма - АДРИОН

21. мaj 2019. | Београд

Објављен трећи позив за достављање предлога пројекта у оквиру Јадранско-јонског транснационалног програма - АДРИОН

Трећи позив за достављање предлога пројеката у оквиру приоритетне осе бр. 1 (иновације) Интеррег 5-б Јадранско-јонског програма сарадње 2014-2020 – АДРИОН, расписан jе 20. маја 2019. године, док ће трећи позив за приоритетну осу бр. 3 (мобилност) бити расписан 22. маја 2019. године.

Јадранско-јонски програм има за циљ да пружи подршку пројектима транснационалне сарадње који јачају економску, социјалну и територијалну кохезију у Јадранско-јонском региону. Програмска област обухвата територију осам земаља - Албаније, Босне и Херцеговине, Грчке, Италије, Словеније, Србије, Хрватске и Црне Горе.

У оквиру програмског приоритета бр. 1 – „Иновативан и паметан регион“, позив је објављен за следеће две теме: 1) Плави раст на стратегији паметне специјализације; 2) Социјалне иновације. Укупан износ расположивих ЕУ средстава за приоритетну осу бр. 1 износи 5.305.767,20 евра, од чега се 4.509.902,12 евра финансира из Европског фонда за регионални развој и 795.865,08 евра из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II).

У оквиру програмског приоритета бр. 3 – „Повезан регион“, позив ће бити објављен за следеће две теме: 1) Поморски саобраћај; 2) Градски саобраћај. Укупан износ расположивих ЕУ средстава у оквиру трећег позива за приоритетну осу бр. 1 износи 6.294.437,06 евра, од чега се 5.288.224,80 евра финансира из Европског фонда за регионални развој и 1.006.212,26 евра из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II).

Рок за подношење пријава за приоритетну осу бр. 1 је 29. јул 2019. до 15:00 часова односно за приоритетну осу бр. 3 31. јул 2019. до 15:00 часова. Детаљна упутства за пријављивање пројеката могу се преузети на званичној програмској интернет страници.