Отворен семинар „Класификација националних прописа и правна техника писања закона у ЕУ“

14. септембар 2018. | Београд

Отворен семинар „Класификација националних прописа и правна техника писања закона у ЕУ“

Министарство за европске интеграције организовало је семинар „Класификација националних прописа у складу са прописима ЕУ и правна техника писања закона“, чији је циљ стицање и унапређење знања за израду прилога закона и подзаконских аката, у складу са специфичностима преношења права ЕУ, уз интерактивну размену искустава и анализу примера из праксе.

Предавач је Дарко Радојичић, помоћник директора у Сектору за припрему прописа, Републичког секретаријата за законодавство, који је полазнике семинара упутио у начине преношења ЕУ директива или регулатива у домаће законодавство.

 

Класификација националних прописа у складу са прописима ЕУ и правна техника писања закона

Класификација националних прописа у складу са прописима ЕУ и правна техника писања закона