Радионица „Координација и писана комуникација у процесу приступања“

11. септембар 2018. | Београд

Радионица „Координација и писана комуникација у процесу приступања“

У организацији Министарства за европске интеграције одржана је радионица „Координација и писана комуникација у процесу приступања“, чији је циљ стицање и унапређење знања за израду докумената и правних прилога који се достављају институцијама Европске уније, односно упознавање са садржајем, формом и кључним елементима доброг правног прилога, уз интерактивну размену искустава и анализу примера из праксе.

Предавач је Милица Сарачевић из Министарства за европске интеграције, која jе полазницима радионице представила форму прилога за различите институције, пружила им прилику да израде своје прилоге и анализирају њихове кључне елементе.

 

Предавач на семинару

Предавач на семинару