Информације Актуелности

Објављен Зборник студентских радова о ЕУ 2018.

3. август 2018. | Београд

Објављен Зборник студентских радова о ЕУ 2018.

Зборник који се налази пред вама представља резултат другог конкурса Министарства за европске интеграције Републике Србије за најбоље студентске радове о Европској унији. Конкурс смо објавили у фебруару 2018. године, како бисмо и овом иницијативом допринели квалитетнијем промишљању о ЕУ, о процесима и променама које интеграција Србије у ову заједницу подразумева, као и подизању нивоа свести међу студентима о значају академског писања и приступа темама које су од суштинског значаја за целокупно друштво. Овај зборник, други по реду, као и интересовање које је владало за прошлогодишњи, показује да нисмо погрешили.

Министарство за европске интеграције студентима је дало могућност да одговоре на једну од четири актуелне теме у вези са ЕУ, те је и зборник радова подељен у складу с тим на исти број целина:  Србија у процесу приступања ЕУ: изазови и перспективе политике проширења ЕУ; Реформски потенцијал европских интеграција за Србију: развојни, нормативни и вредносни аспекти; Културне, друштвене и политичке димензије европског идентитета и Митови о ЕУ:  предрасуде о евроинтеграцијама као последица недовољне информисаности.

Конкурсна комисија, коју су чиниле три професорке Универзитета у Београду: проф. др Драгица Вујадиновић (Правни факултет), проф. др Весна Кнежевић-Предић (Факултет политичких наука) и проф. др Илдико Ердеи (Филозофски факултет), читањем и оцењивањем свих радова, констатовала је да су текстови пристигли на конкурс, посматрано у целини, на задовољавајућем академском нивоу, да су оригинални и да је приступ темама занимљив. За три најбоља проглашени су радови студената Правног факултета у Београду и Факултета политичких наука у Београду. Прву награду добио је рад „Значај законодавства о заштити података о личности у процесу приступања Србије Европској унији“, Ане Плавшић, студенткиње мастер студија на Правном факултету у Београду. Друга награда припала је студенту основних студија на Факултету политичких наука Александру Голубовићу за рад „Гранични спорови као изазов политике проширења Европске уније и европских интеграција Србије“, док је трећа награда додељена за рад „Улога Европске уније у нормализацији односа Београда и Приштине“ Алекси Николићу, мастер студенту  Правног факултета у Београду.

Поред три прворангирана, још 12 радова који су задовољили критеријуме конкурса и које је конкурсна комисија позитивно оценила, објављујемо у овом Зборнику радова.