Информације Актуелности

Обавештење о продуженом року за достављање пријава у оквиру Конкурса за ангажовање оцењивача предлога пројеката

4. јул 2018. | Београд

Обавештење о продуженом року за достављање пријава у оквиру Конкурса за ангажовање оцењивача предлога пројеката
Услед малог броја пристиглих пријава у оквиру Конкурса за ангажовање оцењивача предлога пројеката објављеног на сајту Министарства за европске интеграције 1. јуна 2018. године, продужавамо рок за достављање пријава за које је конкурс био отворен у периоду од 1.  јуна до 6. јула до 12:00 часова.
Пријаве се подносе на е-адресу: cbc@mei.gov.rs 

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до 31. јула 2018. године у 15:30 часова.

Детаље конкурса можете погледати овде.