Почело планирање националних приоритета Републике Србије за међународну помоћ у периоду 2019 – 2025.

25. мaj 2018. | Београд

Почело планирање националних приоритета Републике Србије за међународну помоћ у периоду 2019 – 2025.


Министарство за европске интеграције, као институција надлежна за координацију међународне развојне помоћи, започиње процес израде новог вишегодишњег планског документа за развојну помоћ, за период 2019-2025. Овај документ биће један од кључних инструмената којима ће Влада да дефинише стратешке правце развоја Србије, а подржаваће и активности планиране Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ. Биће предложено да се из међународних развојних средстава финансирају приоритети и мере у девет најважнијих сектора: реформи јавне управе, правди, унутрашњим пословима, саобраћају, животној средини, енергетици, конкурентности, развоју људских ресурса и друштвеном развоју, пољопривреди и руралном развоју.

Документ представља основу за преговоре са развојним партнерима, како би се прецизно дефинисале области сарадње и усмерила подршка донатора ка спровођењу најважнијих друштвено-економских реформи, као и ка јачању административних и институционалних капацитета наше земље.

Донаторску заједницу у Републици Србији чини више од 30 билатералних развојних партнера, мултилатералних организација и међународних финансијских институција. На основу, са њима, закључених међународних споразума, Србији су на располагању  средства којима се финансира спровођење  реформи у процесу  приступања Србије ЕУ и њен друштвено-економски развој. Више информација о међународној развојној помоћи можете да нађете на:

http://www.mei.gov.rs/src/fondovi/medjunarodni-fondovi/ и www.evropa.gov.rs