Резултати конкурса за најбоље студентске радове о Европској унији

18. мaj 2018. | Београд

Резултати конкурса за најбоље студентске радове о Европској унији

На конкурсу за студентске радове о Европској унији, који је Министарство за европске интеграције расписало 19. фебруара 2018. године, најбоље оцењени су следећи радови:

  1. Значај законодавства о заштити података о личности у процесу приступања Србије Европској унији (Прворангирани)
  2. Гранични спорови као изазов политике проширења Европске уније и европских интеграција Србије (Другорангирани)
  3. Улога Европске уније у нормализацији односа Београда и Приштине (Трећерангирани)

Министарство је расписало овај конкурс како би подстаклo младе академске грађане да се укључе у аргументовану дебату у вези са чланством наше земље у Европској унији. На конкурс је у предвиђеном року стигло 26 радова, а сви су испунили основне критеријуме и стандарде за припрему рада који су наведени у објављеној конкурсној документацији.

Одлуку о три прворангирана рада донела je конкурсна комисија у саставу три професорке Универзитета у Београду: проф. др Драгица Вујадиновић (Правни факултет), проф. др Весна Кнежевић Предић (Факултет политичких наука) и проф. др Илдико Ердеи, (Филозофски факултет).

Конкурсна комисија је након читања и оцењивања свих радова констатовала да су радови пристигли на конкурс, посматрано у целини, на задовољавајућем академском нивоу, да је приступ темама занимљив и да су текстови оригинални. Међу пристиглим радовима није било случајева злоупотребе и плагирања садржаја.

Чланице конкурсне комисије сагласне су и у оцени да конкурс за три најбоља студентска рада у области европске интеграције и процеса приступања Републике Србије Европској унији представља важну иницијативу Министарства за европске интеграције, која доприноси не само квалитетнијем и комплекснијем промишљању о ЕУ, заједно са свим процесима и трансформацијама које интеграција Србије овој заједници подразумева, већ и подизању нивоа свести међу студентима о значају академског писања и приступа темама које су од суштинског значаја за целокупно друштво. Конкурсна комисија закључила је и да овај наградни темат доприноси бољем информисању јавности о значају европских интеграција за српско друштво.

Записник о евалуацији радова пристиглих на Конкурс за три најбоља студентска рада о Европској унији Министарства за европске интеграције можете да преузмете овде.