Објављен други позив за достављање предлога пројекта у оквиру Јадранско - јонског транснационалног програма - АДРИОН

27. март 2018. | Београд

Објављен други позив за достављање предлога пројекта у оквиру Јадранско - јонског транснационалног програма - АДРИОН

 

Други јавни позив за достављање предлога пројеката у оквиру Интеррег 5 - б Јадранско-јонског програма сарадње 2014 - 2020 - АДРИОН расписан jе 26. марта 2018. године.

Јадранско - јонски програм има за циљ да пружи подршку пројектима транснационалне сарадње који јачају економску, социјалну и територијалну кохезију у Јадранско-јонском региону. Програмска област обухвата територију осам земаља - Албаније, Босне и Херцеговине, Грчке, Италије, Словеније, Србије, Хрватске и Црне Горе.

Позив је објављен за дефинисане теме у оквиру програмског приоритета бр. 2: Одрживи регион ради постизања следећих специфичних циљева: 2.1. Промовисање одрживе валоризације и очувања природног и културног наслеђа као средства раста у Јадранско-јонском региону; и 2.2. Повећање капацитета за транснационално решавање проблема рањивости животне средине и фрагментације и очување екосистемских услуга у Јадранско-јонском региону.

Укупан износ расположивих ЕУ средстава у оквиру другог позива износи 34.354.026,50 евра, од чега се 29.197.521,05 евра финансира из Европског фонда за регионални развој и 5.156.505,45 евра из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II).

Рок за подношење пријава је 26. јун 2018. до 15:00 часова. Детаљна упутства за пријављивање пројеката могу се преузети на званичној програмској интернет страници: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/second-call-for-proposals-priority-axis-2/.

Поводом отварања другог јавног позива за достављање предлога пројеката, Министарство за европске интеграције организоваће информативни семинар у Београду. Информације о датуму и месту одржавања семинара биће објављене на интернет страници Министарства за европске интеграције www.mei.gov.rs  и интернет страници АДРИОН програма www.adrioninterreg.eu.