Зашто су програми територијалне сарадње важни држављанима ЕУ?

21. децембар 2022. |

Они су важни за развој њихових локалних и регионалних заједница. Ипак, посебан је значај ове сарадње за државе које су у процесу приступања ЕУ. За грађане Србије, тај допринос се не мери само у новцу јер корисници имају прилику да кроз пројекте које спроводе са својим суседима реше заједничке проблеме, подстакну развој и запошљавање, стекну искуство у коришћењу средстава Европске уније али и у испуњавању и достизању европских стандарда.

Те, европске стандарде и прописе у свим областима и политикама, прихватамо пре свега јер желимо да будемо део заједнице на коју смо вредносно и животно упућени. Програми стога јесу важна прилика да се и пре ступања у чланства укључујемо у велику мрежу сарадње, јер је то наша не само обавеза из процеса интеграција већ јасан интерес да унапређујемо даље повезивање са Унијом, да користимо на најбољи начин по саме грађане тај широки простор сарадње и пре самог чланства.