Шта је до сада конкретно урађено у програмима прекограничне и транснационалне сарадње?

21. децембар 2022. |

Ови пројекти су допринели да у многим местима са обе стране границе грађани добију бољу комуналну или саобраћајну инфраструктуру, да мала и средња предузећа унапреде своје пословање и запосле више људи, да се унапреди туризам обновом објеката културне баштине или изградњом бициклистичких стаза, помоћи у организовању туристичке понуде у мањим местима. Обнављани су музеји, галерије, домови културе, подржавана културна размена, унапређивао се рад у школама, научним институцијама  и болницама, радило се на пројектима који доприносе бољој заштити животне средине..