Конкретни примери користи од програма прекограничне и транснационалне сарадње

21. децембар 2022. |

  • Усвојен је Акциони план за управљање коридором Мура-Драва-Дунав, који  ће допринети бољем управљању заштићених подручја која се налазе на територији више држава,
  • Спроведене су бројне активности са циљем уклањања и сузбијања штетних врста биљака, које се неконтролисано шире у сливу реке Саве,
  • Основан је Центар за креативне индустрије у Сомбору,
  • Реконструисана је тврђава Кале у Пироту, претворена је у много атрактивнију туристичку дестинацију, са изложбеним поставкама за децу, одрасле као и са могућностима за истраживања,
  • У Зрењанину је набављена савремена опрема за брзо реаговање и превенцију поплава и успостављена веб-платформа за праћење ванредних ситуација,
  • Отворено је и потпуно опремљено офтамолошко одељење у медицинском центру у Новој Црњи, где грађани могу да добију бесплатне офтамолошке прегледе и операције,
  • Обновљен је објекат неурохирургије у болници „Свети Лука“ у Смедереву - набављена је модерна медицинска опрема за лапароскопску хирургију за пружање бесплатних дијагностичких и хируршких услуга за становништво лошијег материјалног статуса и спровођење истраживања о преваленцији специфичних патологија. Грађанима Смедерева обезбеђена је, први пут, могућност обављања артроскопских хируршких интервенција,
  • Реконструисани привезни стубови на плутајућем доку на реци Тиси и изграђен плутајући док ради контроле путника који прелазе речну границу,
  • Изграђени су нови приступни путеви и отворен нови гранични прелаз између Мађарксе и Србије на подручју Куберхаза – Рабе,
  • Реконструисане су предшколске установе, цркве, обновљени паркови, имали смо и пројекте који су се бавили и помоћи најстаријима и побољшањем геронто – заштите, али и онима за лечење беба, у области неонатологије. Изграђене су бициклистичке стазе, реновирани путеви, обновљени и изграђени туристички центри, млади су добили прилику да развијају своје вештине и знања у разним областима, осмишљен је и спроведен систем заштите ретких врста птица и животиња, радило се на унапређењу бриге о биодиверзитету или, на пример на очувењу аутхотоне биљне врсте у нашој земљи -  Панчићеве оморике.