Да ли знате шта су то програми прекограничне и транснационалне сарадње које Србија користи од 2004. године?

21. децембар 2022. |

Најпре, формално – реч је о седам програма и то са Хрватском, Мађарском, Бугарском, Румунијом, Црном Гором, Босном и Херцеговином и Северном Македонијом, као и два транснационална програма ИПА Адрион и Програм Дунав.

Заправо, реч је о таквој врсти програма који обезбеђују финансирање пројеката у пограничним регионима, дакле онима на границама са државама чланицама ЕУ и суседима из региона, и који помажу да локалне заједнице, организације али и појединци обезбеде унапређење свог живота или рада. Од 2004. до 2020. године, Европска унија је за ове намене бесповратно дала више од 400 милиона евра за финансирање више од 1600 пројеката на територији Србије, у којима је учествовало више од 1000 партнера било да је реч о локалним самоуправама, јавним предузећима, невладиним организацијама, музејима, болницама, школама. Дакле, заједнички смо – Србија, суседи и ЕУ - овим пројектима,  утицали на животе стотине хиљада људи.